English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست: وقوع بزرگ‌ترین بیابان‌زایی در آذربایجان

آذوح: مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست ایران گفت: بزرگ‌ترین بیابان‌زایی در شمال غرب ایران در حال وقوع است.

به گزارش تسنیم، محمد درویش با اشاره به اینکه متاسفانه 72 سد در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در سکوت و چشم بستن ما احداث شد، اظهار داشت: افزایش وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار  هکتار به 680 هزار هکتار یکی دیگر از کارهای ضد محیط زیستی بود.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور تا 70 هزار حلقه افزایش پیدا کرد، بیان کرد: سیاست‌های اشتباهی در زمان گذشته به خاطر  اشتغال زایی لحاظ شد و اکنون با بحران بزرگ مهاجرت محیط زیستی رو به رو هستیم.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین رخداد بیابان زایی غرب در شمال غرب کشور رخ داد، عنوان کرد: دولت حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع بحران دریاچه ارومیه در نظر گرفته است.

درویش تصریح کرد: اگر حاکمیت به صدای محیط زیست گوش داده  بود و اجازه چیدمان خلاف محیط زیست را نداده بود اکنون مجبور نبود این میزان را هزینه کند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter