English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی مشترک: حمایت از اعتراضات کارگران ترک آذربایجان

ایران کشوری است که انواع ظلم و ستم را می توان در آن مشاهده کرد. تبعیضات ملی، جنسی، دینی و... زندگی روزمره ی میلیونها انسان را در این سرزمین تحت تاثیر قرار داده و فجایع بزرگی را به بار آورده است. اما کیست که نداند تبعیض اقتصادی و فشار بر قشر کم درآمد و مستضعف، از عمیقترین زخمها بر پیکر جامعه است.

کارگران، این فرزندان زحمتکش و مظلوم این ملت مظلوم، زیر بار سنگین ترین فشارها قرار دارند. از یک سو حقوقشان از سوی اربابان سرمایه به کل نادیده گرفته می شود، و از سوی دیگر سرزمینشان، آذربایجان جنوبی، به تاراج حاکمیت شوونیستی ایران برده شده و این زحمتکش ترین قشر جامعه مجبورند به کوچ از آزربایجان و یافتن کار در دیگر مناطق صنعتی ایران.

کارگران شجاع شرکت "ایران ترانسفو" زنجان بیش از دو هفته ی گذشته را در اعتصاب به سر برده اند. اعتصابی که شاید یکی از کم سابقه ترینها در نوع خود باشد و مقاومت، ایستادگی و رشادت این کارگران ترک بی نظیر و ستودنی است. کارگران کارخانه ی ماشین سازی نیز چند روزی است به یاران خود در زنجان پیوسته و آنها هم در اعتراض به ظلم بی پایان رژیم ایران دست به اعتصاب زده اند.

اما در این میان رفتار شنیع و دور از انسانیت رسانه های جمعی و نیروهای اپوزیسیون، مهر تایید دیگری بر این نکته است که جرم ما "تورک بودن" است. اعتصاب بیسابقه، عظیم و غرورآفرین کارگران زنجان که علیرغم بازداشت فعالین کارگری و اخراجشان از کارخانه، قدمی عقب نکشیده اند از سوی رسانه های بی اخلاق اپوزیسیون بایکوت شده و البته که دلیلش نیز آشکار است. کارگران زنجان تمامی شعارهایشان به ترکی است و دردشان هم درد آذربایجان است.

ما ضمن اعلام حمایت و همبستگی با جنبش کارگری آزربایجان اعلام می داریم خواسته های کارگران آزربایجان، خواسته های فعالین ملی است و ملت آزربایجان همواره در کنار فرزندانش بوده و خواهد بود. رژیم ایران بایستی به سرکوب جنبش کارگری پایان داده و ضمن قبول خواسته های به حق آنها از بازداشت فعالین دست کشیده و کارگران زندانی را بی قید و شرط آزاد نماید.

ما تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، پرداخت کلیه ی حقوق معوقه کارگران و افزایش میزان دستمزد نسبت به سطح رشد تورم، بازگشت به کار کلیه ی کارگران اخراجی سالهای گذشته و ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  برای کارگران، رفع تبعیضات اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی در آذربایجان و فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای رفع معضل بیکاری در آذربایجان و بهبود وضعیت معیشتی کارگران این منطقه را از بدیهی ترین حقوقی می دانیم که سالهاست توسط رژیم ایران نادیده گرفته شده و بایستی به سرعت مورد اجرا قرار گیرد.

یاشاسین آزربایجان

یاشاسین آزربایجان ایشچیلری

گوج، بیرلیکده دیر...

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح

حزب دموکرات آذربایجان جنوبی- گادپ

08-08-2016

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter