English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

برای سیامک میرزایی: وقتی زندگی کردن در آزربایجان، برای آزربایجانیها جرم محسوب می‌شود!- علی سلطانی

سیامک میرزایی فعال ملی و مدنی تورک که از تاریخ 24 تیرماه دستگیر شده و در بند امنیتی زندان اوین در بازداشت بسر می برد. بنا به گفته نزدیکان وی ماموران امنیتی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران پیش شرط هایی را برای آزادی وی از زندان تعیین کرده اند.

پیش شرطی که عوامل دولت فارس محور جمهوری اسلامی ایران برای آزادی این فعال ملی و مدنی دربند تعیین کرده اند در جای خود قابل تأمل می باشد. به سیامک میرزائی گفته شده است به شرطی با آزادی ایشان موافقت می گردد که ایشان زادگاه و وطن خود را ترک گوید و در مناطق تورک نشین آزربایجان زندگی نکند.

استعمار بنا به ماهیت ویرانگر و تمامیت خواه قومی و نژادی خود دارای چنین ماهیتی است که حتی می تواند با توسل به قوه قهریه زندگی یک فرد آزربایجانی را در سرزمین آزربایجان جرم و گناه بشمارد.

بسیاری از هموطنان زمانی که تورکی حرف زدن برای تورکها جرم محسوب شد متوجه وخامت اوضاع نشدند و همچنان دچار بهانه تراشی و توجیه گری شدند. وقتی نام آزربایجان از استانهای آزربایجان برداشته شد، آن را رفتاری مدیریتی شمردند، وقتی رسانه هایی که با بودجه عمومی اداره می‌شود نسبت به تورکها برنامه های تدوین شده و برنامه ریزی شده توهین آمیز پخش کردند، اعتراضات مردمی به این توهین ها را افراطی گری خواندند، زمانی که سعی شد تا ترکیب جمعیتی بخشهای مختلف آزربایجان به ضرر ملت تورک تغییر داده شود و توسط نخبگان ملی و بسیاری از قشرهای جامعه آزربایجانی مورد اعتراض قرار گرفت باز هم به شماتت اعتراض کنندگان پرداختند و... اکنون نوبت به این رسیده است که فعالان ملی آزربایجان و روشنفکران ملی حق زندگی در سرزمین و وطن خود ندارند. این خود نشانگر این موضوع است که هر روز دولت راسیستی جمهوری اسلامی ایران از اجرای سیاست ها و برنامه های نژادپرستانه علیه تورک ها در ایران دریغ نمی کند و برشدت آن می افزاید.

آیا بعد از این باز هم بسیاری از ما  تلاش خواهیم کرد تا همچنان عنوان بی خاصیت "ناظر بی طرف" را بازی کرده و چشم بر حقایق موجود و ستم ملی ایران بر علیه آزربایجان چشم ببندیم؟ یا با کشف حقیقت موجود بر علیه استعمار و استبداد و نژادپرستی سیستماتیک دولتی در ایران وارد میدان مبارزه گردیم؟

باید چند سیامک میرزائی قربانی سیاست های سیستم راسیستی ایران گردند تا وجدان ما مختصر تکانی بخورد؟

این سیامک میرزائی نیست که در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران به اسارت کشیده شده بلکه این تاریخ، زبان، فرهنگ و هویت تورک های آزربایجان است که مورد تهدید و اسارت واقع شده و در حال محو شدن از طرف سیستم حاکم می باشد.

سیستم استعماری حاکم با ایجاد جو خفقان و اختناق قدرت تصمیم گیری را از آحاد مردم گرفته است. همه مجبورند جهت گریز از هزینه های احتمالی از طرف سیستم قضایی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران نظاگر وضع موجود باشند و بی تفاوتی بیشه کنند. فعالان مدنی و سیاسی مانند سیامک میرزایی حرکت ملی آزربایجان جنوبی را زنده نگه داشته اند. در سایه سعی و کوشش بی دریغ این فعالان ملی و مدنی است که حرکت ملی آزربایجان به یک جنبشی با قدرت بلامنازع در داخل منطقه جغرافیایی موسوم به ایران تبدیل شده و در راه سعادت و تعیین سرنوشت تورک های آزربایجان و سایر تورک های ساکن در محدوده جغرافیایی ایران به فعالیت مسالمت آمیز خود ادامه می دهد.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter