English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

چرا ”آت“ من را ”اَسب“ می نویسید؟- رعنا

هفت ساله بودم، پایین یکی از صفحات کتاب فارسی اول دبستان، کنار یک حیوان چهارپای سفید رنگ و زیبا، با مداد سیاه و خطی بچگانه نوشتم: ”آت“! روی پیشانی اش هم یک شاخ خوشگل کشیدم! معلم وقتی متوجه شد با خودکار قرمز رنگ علامت ضربدر بزرگی روی دست خط من کشید و مقابلش نوشت: ” اَسب “

بعد گفت: رعنا جان! این  اَسب  است! و اینطوری نوشته میشود!

ولی در ذهن من آن عکس متعلق به ”آت“ بود. ” اَسب “ واژه بیگانه ای بود که آن روز به زور خودکار قرمز خانم معلم کلاس اول روی صفحه کتاب من نقش بست!  اَسبی  که هرگز جای ”آت“ را در مغز من نگرفت. بعدها واژه هایی چون ”آب“ چون ”نان“ ”درخت“ ”گربه“ و... و... در ذهن من هرگز جای نگرفتند! من اجسام را با اسم های تورکی شان دیده بودم! چقدر سخت است کودک باشی و آنطور که فکر می کنی، نتوانی بنویسی! شاید از آن موقع لجبازی من با کتاب های فارسی، انشا، ادبیات عربی، قرآن، بینش معارف، املا و... شروع شد! تا جایی که در ادبیات عمومی دانشگاه نیز با نمره  12 از 20  قبول شدم! در حالیکه جزو ممتازین کشور جعلی ایران هم بودم! 

   بتازگی ملاحظه می کنیم از بچه های کلاس اول می خواهند یک روز زودتر از اول مهر به مدرسه بروند! همتی کرده اند و یک بسته کوچک محتوای سه عدد شکلات هدیه می دهند. کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس نمانده است و هنوز کودکان ما به اجبار قوانین غیر انسانی کشور فاشیستی و جعلی به نام ایران، باید به زبان غیر زبان از مادری خوشان خواندن و نوشتن بیاموزند. بچه های تورک زبان حق تحصیل به زبان مادری شان را ندارند، هیچ کودکی حق ندارد آنچه در ذهن خود می بیند ، بنویسد!  

یک روز قبل از اول مهر ماه و هدیه های وافر دولت فاشیستی ایران به کودکان اول دبستانی

  سالهاست حق نداریم به زبان مادری خود در مدارس و دانشگاهها بخوانیم و بنویسیم. هنوز آرزو به دل مانده ایم که در روز جهانی زبان مادری، در محیطی کاملا امن و حفاظت شده، در پی ”اولین هویت از دست رفته“ خود باشیم. اول مهر نزدیک است و دوباره باید بچه هایمان را ( تازه آن هم یک روز هم زودتر!) به مدرسه ای فارسی زبانان بفرستیم تا به جرم سوادآموزی، زبان مادری خود را در خانه جا بگذارند! و در قبالش فارس ها از ما جک بسازند، حتی در روزنامه ها و شبکه های دولتی با حماقت کامل جک ها مسخره های فاشیستی خود را به تصویر بکشند.  

https://www.facebook.com/notes/rana-heaven-sky/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%8E%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF/10209578489246439

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter