English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

باز جویی و گستاخی در لباس مقدس؟؟!! خبرنگاری- ارکین هارای

1 .مقدمه:

بر هر فرد مطلع از تاریخ و رویدادهای یک صد سال اخیر کاملا مشهود است که اقلیت فارس با مزدوری به قدرتهای آنسوی مرزها صدمات مادی و معنوی جبران ناپذیری بر همه ملل ساکن در ایران وارد ساخته است و لیاقت خود را در عرصه بی لیاقتی به اثبات رسانده است.

در حالیکه کرد های تروریست در مجلس فراکسیون خود را دارند، تشکیل فراکسیون تورک در مجلس، شوونیسم فارس را چنان گیج و عصبانی کرده است که مجبور شده است که یک بازجو را در قالب یک خبرنگار بسوی آقای قاضی پور بفرستد تا بتواند به ظن خویش آب را گل آلود کرده و از آن ماهی کردی کولی مهاجر تروریست بگیرد. چنانکه مبرز است، هدف توطئه اخیر فقط و فقط تحریک آقای قاضی پور و مسدود کردن راه اتحاد و هم فکری تورک و به تبع آن مسدود کردن راه رفاه و آبادانی مناطق تورک نشین و سرکوبی آسانتر حقوق تورک هاست.

اما بازهم دزد ناشی به کاهدان زد و عصبانیت آنها به جایی نرسید چرا که مهره انتخاب شده خیلی ضعیف العقل تر از آن بود که بتواند کاری ار از پیش ببرد و عکس العمل های تئاتری، ساختگی و از قبل طراحی شده دزد کاهدان منجر به حمایت بیشتر ملت تورک از نماینده اشان جناب آقای قاضی پور شده است.

2 . نگاهی به گستاخی یک به اصطلاح خبرنگار

در زبان تورکی مثلی است: "دئسن کیم ایله اوتوروب دوروسان، دییرم کیمسن"

اهل کرمان و همشهری تروریست میرزا رضای کرمانی است که به توصیه شیخ جمالدین اسد آبادی » احسان بداغی «ناصرالدین شاه تورک قاجار را ترور و به شهادت رساند.) 1 ( ایشان خبرنگاری از روزنامه معلوم الحال نژاد پرست ایران می باشند که عمل کرد نژادپرستی اقلیت فارسی آن در قبال ملت های ساکن ایران مخصوصا تورک ها بر کسی پوشیده نیست. به راحتی می توان استنباط کرد که یک نفر به اصطلاح خبرنگاری که در محیط نژادپرستی روزنامه ایران خبرنگاری و قلم فرسایی کند صاحب چه نوع اندیشه ای می تواند باشد و مسئول چه نوع توصیه ای از شیخ های شعوبی معلوم مرکز برای ترور فرزند آزربایجان جناب آقای نادر قاضی پور و به دنبال آن عقیم گذاشتن فراکسیون تورک در حال تشکیل در سر داشته باشد.

2.1 . نگاهی به سوالات و نقطه نظرهای به اصطلاح خبر نگار روزنامه نژاد پرست ایران خطاب به آقای قاضی پور

- ترکها جمعیت و ریشهای در ایران ندارند و نمیتوانند فراکسیون تشکیل دهند.

- شما چرا فراکسیون مناطق ترکنشین را راه انداختی؟

- چرا فراکسیون مناطق ترکنشین را تشکیل میدهی؟

- چرا ترکها رامطرح میکنید؟

- ترکها نیازی به مطرح کردن ندارند .

- ترکها اصلا زمان صفویه شیعه نبودند ! ( 2 )

در اینکه سوال کردن حق یک خبرنگار است شکی نیست. آما سوال اینجاست که آیا یک خبر نگار می تواند با نام خبرنگاری به نماینده یک ملت امر و نهی کند؟؟!! آیا یک خبر نگار می تواند با نام خبرنگاری پیشینه یک ملت را زیر سوال ببرد؟! و بگوید که تورک ها شیعه نبودند!! آیا شیعه بودن و یا نبودن تورک ها را باید خبرنگار نژاد پرست روزنامه ایران تعیین می کند؟؟؟!!

چه کسی این گستاخی و جسارت را به یک خبرنگار داده است که در باره تاریخ یک ملت اظهار نظر قطعی نماید؟ و با گستاخی بگوید که تورک ها نیازی به مطرح شدن ندارند؟ آیا با تشکیل فراکسیون تورک ها مطرح می شوند؟ اصلا چرا باید مطرح نشوند؟ چرا اقلیت کرد فراکسیون دارد؟ چرا اقلیت فارس فراکسیون رنگارنگ دارد؟ و خود را در قالب این فراکسیون ها متبلور می سازد، ولی ملت تورک که اکثریت کشور را تشکیل می دهند نباید یک فراکسیون داشته باشد؟ و مطرح نشود؟

آیا یک خبر نگار می تواند تشکیل فراکسیون تورک ها را معادل تجزیه طلبی و تجزیه کشور معرفی و القا نماید؟ آیا یک خبرنگار می تواند تشکیل فراکسیون تورک ها را مسئله امنیتی کشور جلوه دار کند؟

مسلم این است که تعیین تاریخ یک ملت و منحرف کردن موضوع احقاق حق یک ملت، امنیتی ساختن و معادل قرار دادن آن با تجزیه یک کشور در حیطه وظایف یک خبرنگار نمی تواند می باشد و زمان این سیاست رنگ باخته انگلیسی در کشور خیلی وقت است که بسر آمده است واربابان این به اصطلاح خبرنگار می توانستند بجای او یک مهره باهوش تری اجیر بنمایند که موضوع را به این راحتی لو ندهد. در هر حال: در زبان تورکی مثلی است: "سؤزون دوزون اوشاغین آغزیندان ائشیت".

3 . چرا اقلیت فارس دستپاچه و هراسناک است؟

بدون شک هر قدر که بر خود آگاهی ملت های موجود در ایران مخصوصا تورک ها افزایش می یابد، به همان اندازه سقوط و هراس وحشتناک بر اندام پلید شوونیسم فارس زلزله وار حاکم می شود و او را به قعر تاریخ انگلیس ساخته می برد تا از آن حیلکی برای ادامه بی لیاقتی های خود صید کند.

اگر نظری مو شکافانه به اتفاقات اخیر در منطقه و مخصوصا ایران آتش زیر خاکستر- که با هر جرقه ناخواسنه و یا خوسته آن را به عراق و سوریه ای دیگر تبدیل خواهد کرد- بیندازیم نمود هراس و لرزش و ریزش را بر پیکره ساخت انگلیس شوونیسم سیاه فارس بیشتر نظاره گرخواهیم شد.

در پاسخ به سوال مذکور باید به تشکیل و ایجاد فراکسیون اشاره کرد. همنطور که از معنای لغوی و متنی "فراکسیون مجلس" استنباط می شود فراکسیون به گروه های همفکری که در داخل یک حزب یا مجمع به وجود میآیند اطلاق می شود. ) 3 )

ولی باید توجه داشت که فراکسیون تورک ها مستقیما در زیر چتر هیچ یک از جناح های چپ و راست نیست و از نظر اقلیت فارس این نقطه بیمناک موضوع است. چون فارغ از مسئله شفافسازی، سالمسازی و انضباط اقتصادی وفرهنگی و در کل تامین حقوق تورک ها در قالب یک فراکسیون، موضوع اصلی و مهم این است که این فراکسیون می تواند زمینه را در آینده نزدیک برای تشکیل یک حزب سراسری تورکی در کشور به وجود آورد و بدین ترتیب با توجه به پتانسیل و بافت و گستردگی جمعیتی و نیروهای کمی و کیفی تورک ها، انتقال قدرت از دست ربوده شده تورک ها بوسیله کوتای انگلیسی رضا میر پنج به سود تورک ها به آسانی صورت بگیرد.

4 . ریشه های عصبانیت اقلیت هراسان فارس

از حادثه قطع سخنرانی آقای قاضی پور در مجلی شورای به اصطلاح اسلامی شروع می کنیم. در مجلسی که در ظاهر چپ و راست دارد، فراکسیون های متعدد دارد، فراکسیون کردی هم دارد، فراکسیون اصفهانی هم دارد اما در قبال مسله ملی تورک ها روباهانه بطور متحد بر علیه ملت تورک عمل می کند و در برابر تشکیل فراکسیون این قدر بی تحمل است.

رئیس مجلس وابسته به قدرت های ماورای مرزها سخنان آقای قاضی پور را در خصوص اظهاراتش درباره تقسیم کردن آزربایجان توسط روسیه با عصبانیت و هراسانی قطع کرد و به او اخطار داد که این سخنان او ربطی به موضوع بحث مجلس ندارد؟؟؟ سوالی که به ذهن هر کسی می تواند خطور کند این است که آیا یادآوری مصائب وارد آمده توسط روس ها به کشور و درس تاریخی گرفتن از آنها و مدبرانه رفتار کردن در روابط کنونی با روسیه به موضوع ارتباطی نداشت یا موضوع نگرانی رئیس مجلس از ناراحت و عصبانی شدن ارباب آنسوی مرزها بود؟؟؟

و به تبع آن سوال اساسی دیگر در اینجاست که چرا این خبرنگار به این حد عصبانی بود؟ و آسمان و ریسمان را بهم می دوخت تا از آن چیزی نصیب اربابان مستاصل شود؟ جواب این سوال را باید در عصبانیت اربابان او در قبال اتفاقات چند ماه اخیر در منطقه خاور میانه و بیداری ملی ملت تورک باید جستجو کرد که توانسته است با تکیه بر فرهنگ والا و کاردانی فرزندان خود در لایه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور نفوذ و رسوخ کند.

بدون شک در چند ماه اخیر موارد بیشماری را که باعث هذیان گویی و هراسانی اقلیت مزدور فارس در کشور شده است، می توان مرقوم داشت که در این مقال نمی گنجد. اما بنظر راقم این سطورسرخط های اصلی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- کارگر نشدن کلیپ فرستاده شده از آینا نیوز سایت وابسته به سپاه توسط حامد عطائی سردبیر آینا نیوز که از نیرو های اطلاعات سپاه در آزربایجان غربی است به بی بی سی و سایر رسانه ها بر علیه ملت تورک و فرزند خلف او آقای قاضی پور ) 4 )

- شکست و ناکامی هذیانگویی تروریسم از زبان اصلاح طلبان و دلقک آنها صادق زیباکلام. ) 5 )

- راه یافتن نمایندگان تورک از آزربایجان غربی و ناکام ماندن تروریست های کردهای کولی مهاجر

- رشد و بیداری ملی در میان تورکمن ها و تورک های شرق کشور که با نوشتن نامهای سرگشاده خواستار تدریس زبان تورکی تورکمن در مدارس شده اند . ( 6 )

- رشد و بیداری روز افزون ملی در میان قشقایی ها که نمونه بارز ان در اعتراض به تخریب مقبره عارف نامی قشقایی ها ” ماذون ” بود که باعث شوکه شدن و دستپاچگی اقلیت فارس شد. ) 7 )

- سرخوردگی و ناکامی در خواست نمایندگان ناهموطنان اقلیت های مذهبی بی فرهنگ کلیمی، زرتشتی ارمنی برای سرکوب حرکت آزادی خواهانه تورک ها،عربها، بلوچ ها، تورکمن ها و ... در کشور ) 8 )

- اضافه کنید شکست کودتای قدرتهای معلوم در تورکیه به منظور ایجاد جنگ داخلی در تورکیه و احداث کردستان جعلی بر روی سرزمین های اعراب و تورکمن ها در خاورمیانه. ) 9 )

ارکین هارای

سی ام آگوست دوهزاروشانزده

منابع و ماخذ:

1 . قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی به توصیه شیخ جمالالدین اسدآبادی )اولین قتل سیاسی در تاریخ معاصر ایران(

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920521000185

2 فراکسیون مناطق تورکنشین « . درگیری قاضیپور با یک خبرنگار در مجلس بر سر »

http://www.araznews.org/fa/Archives/28114

3 .

https://www.vajehyab.com/moein/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

4 .

http://www.yjc.ir/fa/news/5523479/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-C%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1

5 . هذیانگویی تروریسم از زبان اصلاح طلبان

http://www.araznews.org/fa/Archives/25368

6 .رشدشعورملی آتش به جان پان فارسیسم زده است

http://oguztv.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a7/

5

7. اعتراض شدید قشقاییها به تخریب بنای شاعر نامی تورک

http://yolpress.ir/?p=14162

8 . نامه سرگشاده به نمایندگان محترم اقلیت های مذهبی

http://www.araznews.org/fa/Archives/25142

9 . پنتاگون: پاکسازی قومی عرب ها و ترکمن ها توسط کردها غیرقابل قبول است

http://oyannews.com/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter