English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net

پربیننده؛ سال گذشته

رشته زبان و ادبیات ترکی بر اساس لهجه تبریز تدریس خواهد شد!!

آذوح: مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز گفت: دروس این رشته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با ادبیات آزربایجان مرتبط باشد خواهد بود و ارائه دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود.

مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی دومین جشنواره بین‌المللی نشان شهریار در تبریز، به راه اندازی این رشته و پذیرش دانشجو از مهرماه در مقطع کارشناسی خبر داد و گفت: دروس این رشته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با ادبیات آزربایجان مرتبط باشد خواهد بود و ارائه دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود.

فرشبافیان هدف از ایجاد این رشته را بازآفرینی زبان ترکی عنوان کرد و افزود: براساس برنامه تدوین شده، مقطع کارشناسی ارشد زبان ترکی استانبولی نیز از نیمسال دوم و زیر نظر گروه زبان و ادبیات ترکی ایجاد می‌شود.

پیشتر کارشناسان و زبانشناس مطرح آزربایجان جنوبی درباره نوع دروس تدریسی و گزینش زبان معیار ترکی در دانشگاه تبریز هشدار داده بودند.

Share/Save/Bookmark