English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

رشته زبان و ادبیات ترکی بر اساس لهجه تبریز تدریس خواهد شد!!

آذوح: مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز گفت: دروس این رشته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با ادبیات آزربایجان مرتبط باشد خواهد بود و ارائه دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود.

مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی دومین جشنواره بین‌المللی نشان شهریار در تبریز، به راه اندازی این رشته و پذیرش دانشجو از مهرماه در مقطع کارشناسی خبر داد و گفت: دروس این رشته به طور عمده منابع ایرانی و منابعی که با ادبیات آزربایجان مرتبط باشد خواهد بود و ارائه دروس بر اساس مکتب و لهجه تبریز خواهد بود.

فرشبافیان هدف از ایجاد این رشته را بازآفرینی زبان ترکی عنوان کرد و افزود: براساس برنامه تدوین شده، مقطع کارشناسی ارشد زبان ترکی استانبولی نیز از نیمسال دوم و زیر نظر گروه زبان و ادبیات ترکی ایجاد می‌شود.

پیشتر کارشناسان و زبانشناس مطرح آزربایجان جنوبی درباره نوع دروس تدریسی و گزینش زبان معیار ترکی در دانشگاه تبریز هشدار داده بودند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter