English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

موافقت با خواست های ۱۸۰۰ کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز

آذوح: اعتصاب ۱۸۰۰ کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز با قبول درخواست آنها از سوی استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی روز سه شنبه پايان يافت.

اين کارگران از روز هفتم اسفند ماه در اعتراض شرايط کاری خود دست به اتعصاب زده بودند.

درخواست ۱۸۰۰ کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز، حذف پيمانکار و قرارداد مستقيم کاری با اين واحد توليدی و نيز برخورداری از حقوق و مزايايی بود که برای کارگران رسمی در نظر گرفته شده است.

يکی از کارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز به راديو فردا گفت: کارگرانی که در اين مجتمع شاغلند، بين ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند که پا به پای نيروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همين نيروها کار کشيده شده است.

درخواست های ۱۸۰۰ کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز در حالی مطرح شده است که آنان در شرايط دشواری کار می کنند.

يکی از کارکنان اين مجتمع، تعلق نگرفتن کارانه به اين ۱۸۰۰ کارگر را از جمله تبعيضی می داند که به گفته او، بر آنان اعمال می شود و می افزايد: اگر اضافه کاری هم به اين کارگران تعلق بگيرد، اختياری است و شامل همه نمی شود وبرخی اوقات حتی اضافه کاری کالشان پرداخت نمی شود.

وی همچنين با انتقاد از اينکه کارگران پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز حقوق و مزايای مساوی با نيروهای رسمی را دريافت نمی کنند، اضافه می کند: يک کارگر پيمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دريافت می کند که اين مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و اين در حاليست که شرايط کار اين کارگران بسيار سخت است و به طور مداوم با مواد شيميايی کار می کنند.

کارگران پيمانی اين واحد توليدی در جريان اعتراض صنفی ۱۱ روزه خود می گفتند که حذف نشدن پيمانکار برخلاف مصوبه هيئت دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است.

به گفته يکی از کارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز، خواست های اعتصابيون پس از موافقت استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی پايان يافت.

او می گويد: مقام های استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی از کارگران سه ماه مهلت خواسته اند تا نسبت به تحقق خواسته های آنان اقدام کنند.

مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد.

اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است.

سی ان ان

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter