English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

خودکشي يكی از زندانیان زندان تبريز

آذوح: يکي از محکومان حبس دادگاه صوفيان در زندان تبريز به دلایل نامشخصی اقدام به خودکشي كرد.

بنابر گزارش روابط عمومي دادگاه عمومي صوفيان (از توابع شهرستان شبستر)، محکوم عليه که به اتهام استعمال و توزيع موادمخدر محکوم به تحمل دو سال و نيم حبس بوده در حال تحمل مجازات حبس در زندان تبريز دست به خودکشي زد.

پزشکي قانوني علت فوت وي را ايست قلبي بر اثر مصرف داروي نظافت اعلام كرده است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter