English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

آزادي موقت فعالين دانشجويي دانشگاه گيلان

آذوح: با خبر گشتيم سعيد مرادي نقده و محمد عزيزي رضابيگلو از فعالين دانشجويي ازربايجان بعد از تحمل  بازداشت در اداره اطلاعات نقده و مغان در ارتباط با پرونده مشتركشان به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام با اخذ تعهد غير قانوني و خلاف قوانين مصوب جمهوري اسلامي اما مرسوم در نهادهاي امنيتي مبني بر توقف و عدم ادامه هر گونه فعاليت سياسي_اجتماعي و دانشجويي در تاريخ ۱۴ خورداد آزاد شده اند.

ايشان در مصاحبه با خبرنگار آذوح با بيان اينكه: در طول بازداشت همراه با  فشارهاي روحي و برخورد نامناسب زندانبانان خواسته بازجويان درجهت توقف فعاليتهاي فعالين دانشجويي آزربايجان در دانشگاه گيلان بود چرا كه در طول ۸ ماه فعاليت توانسته بوديم بيش از ۱۲۰ تن از دانشجويان آزربايجاني را به عضويت انجمن شهرياردر دانشگاهي كه براي آزربايجانيها غير بومي حساب ميشود در بياوريم اين در حالي بود كه كل انجمن اسلامي دانشگاه داراي اين تعداد عضو نيست، در ادامه افزودند با توجه به اينكه هيچگونه مدرك و سندي دال بر مورد اتهامي از ما به دست نياورده بودند به اخذ تعهد اكتفا نموده و پرونده بدون ارسال به دادستاني به حالت باز نگه داشته شد.لازم به ذكر است حالت باز در پرونده هاي امنيتي بدين معناست كه در صورت عدم پايبندي متهم به مورد تعهد و يا يافتن كوچكترين سندي دال بر اتهام پرونده به دادگاه محل ارجاع خواهد شد.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter