English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

برگزاری دادگاه فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی و درجه دار اخراجی ارتش در تهران

جلسه رسیدگی به اتهامات فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی و درجه دار اخراجی ارتش روز شنبه ۳۰بهمن ۸۹ در شعبه ۱۰۰۳ دادگاه جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران برگزار شد.

اتهام یوسفی دسترسی غیر مجاز به پرونده پرسنلی اش در ارتش و برداشتن حکم کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان در خصوص اخراج وی عنوان شده است.این اتهام پس از پوشش خبری خبر محرومیت شغلی یوسفی و مصاحبه وی با رسانه های خارجی به وی نسبت داده شده است.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش طی حکمی در ۱۲اسفند ۸۸یوسفی را به اتهام همکاری با افراد و گروههای تجزیه طلب، اقدام عليه امنيت ملي و ترویج قومیت گرایی در شهرهای تهران و مراغه از اشتغال در این نهاد نظامی اخراج نموده بود. ماموران حفاظت اطلاعات ارتش پس از مصاحبه یوسفی با رسانه های خارجی وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام  در ۳۱خرداد ۸۹   به هنگام مراجعه به  کارگزینیمحل کار سابقش در تهران بازداشت کردند که ایشان پس از ۲۴روز بازجویی در بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات ارتش به قید وثیقه آزاد شدند.

جلسه رسیدگی به اتهامات یوسفی به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل برگزار شده و وی در تمام مدت بازداشت از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده است.

فیروز یوسفی پیش از این نیز در جریان مراسم گرامیداشت ستارخان در تهران و پخش پیام تبریک سال نو به زبان ترکی در مراغه بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. در سالهای اخیر فشار بر افسران و درجه داران آذربایجانی که مدافع خواسته های زبانی و ملی آذربایجانیها هستند افزایش یافته و عده زیادی از افسران و درجه داران آذربایجانی ارتش ایران صرف عقاید خود از سوی حفاظت اطلاعات ارتش تحت فشار قرار گرفته و تبعید یا اخراج شده اند.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter