English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

روز جهانی زبان مادری - حقیقتی تلخ- مهسا بهاری

می گویند بزرگترین ظلم ها در دنیا در حق واژه گان اعمال می شوند بنابراین

باید"واژه ها را شست

" و آن ها را از منظر دیگری دید .

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده

‌است.نزدیک شدن این روز در آذربایجان همه ساله به نوعی دچار افراط و

تفریط هایی می

شود که برخی ها از سر ناآگاهی و به صورت ناخود آگاه ، آب به آسیاب دشمن می

ریزند و برخی دیگر نیز با علم به برخی از رخدادها و باید ها و نباید ها ،

آگاهانه و عامدانه در صدد به انحراف کشاندن یک جریان سالم و منطقی هستند .

همه ساله در چنین روزهایی جو غالب بر حرکت ملی آذربایجان جوی ملتهب و گداخته

می شود که به دلیل عدم کنترل و مدیریت آن از سوی فعالان این حرکت ، تنها و

تنها هزینه های سرسام آور مادی و معنوی نصیب حرکت ملی آذربایجان می شود.

اعتراض به کمبودها و نیز درخواست برای بر طرف کردن موانع رشد و توسعه و

بالندگی شهروندان هر جامعه حق هر شهروند است که کسی آن را نادیده نمی گیرد.

اما وقتی اعتراض به دور از شئونات جامعه و عرف حاکم بر آن انجام پذیرد طبیعتا

با مقاومت روبرو خواهد شد.

گذشته از این ضعف حرکت ملی سبب می شود که همن مناسبت ها یا لوث شده و ماهیت

خود را از دست بدهند و یا این که توسط دیگران مصادره بشوند که در هر دو مورد

این یک " بازی دوسر باخت " برای حرکت ملی است است.

با نگاهی به هزینه های صرف شده در راه حرکت ملی آذربایجان این حقیقت تلخ آشکار

می شود که دنباله روی و پیروی محض از نسخه های پیچیده شده برای جوامع دیگر ،

چیزی جز زیان معنوی و مادی به بار نیاورده است.

امروزه در آذربایجان  تمام مناسبت ها و مراسم به نوعی مستقیم و یا غیر توسط

فعالان حرکت ملی آذربایجان و یا به دست عوامل حکومتی درون آن به انحراف کشیده

شده اند و در خدمت بدخواهان آن قرار گرفته اند.

اگر بنا باشد "شور آنی" ما را مجبور به اتخاذ تصمیم های احساسی بنماید و بدون

فکر به عواقب منفی این نوع تصمیمات برای حرکت ملی و منافع دراز مدت آن اقدام

به کاری بکنیم ، همان بهتر که " سکوت " و یا " روزه سکوت" داشته باشیم

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter