English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

درگيري در تبريز و بازداشت حداقل 8 نفر

آذوح: با آغاز درگیرها در اطراف میدان آذربایجان تبریز حداقل 8 تن دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گردیده اند.

گزارشات تاییدشده از ضرب و شتم گسترده ی حاضرین در میدان آذربایجان و به خصوص زنان خبر داده اند. ماشینهای آبپاش نیز در برخی لحظات تجمعات صورت گرفته را با پاشیدن آب متفرق نموده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد گردید.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter