English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

آزادي فعالين حرکت ملي آذربايجان در قوشاچاي

آذوح: در پي توطئه وزارت اطلاعات جهت ممانعت از برگزاري مراسم 13 فروردين و ايجاد درگيري بين مخبرين وزارت اطلاعات و فعالين حرکت ملي آقايان بهبود قلي زاده ، عين اله آهنگري ، بهداد فتحي ، مجيد هاشم پور ، مهدي آهنگري و بابک آکسون که در روز 12 فروردين به 24 ساعت بازداشت محکوم شده بودند عصر روز 13 فروردين آزاد شدند .

به گفته اين فعالين اين توطئه از چند روز قبل توسط وزارت اطلاعات برنامه ريزي شده بوده و سرکرده اين مخبرين خود فروخته اطلاعات کيارش نجفي ماموريت داشته که با اين فعالين درگير شود و مسئله را طوري جلوه دهد که گويي نزاي دسته جمعي بوده است تا اين فعالين نتوانند در روز 13 فروردين در مراسم اين روز حضور داشته باشند و اداره اطلاعات هم بهانه اي براي بازداشت اين فعالين داشته باشد .

تبریزپست

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter