English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

جان حبيب پورولي فعال مدني آزربايجان در خطر است

آذوح: طبق اخبار دريافتي فعال مدني آزربايجاني حبيب پورولي دانشجوي كارشناسي مديريت دانشگاه پيام نور تبريز كه در جريان اعتراض مدني نسبت به خشكيدن درياچه اورميه در 13 فرودين سال 90 در ميدان آزربايجان تبريز توسط نيروهاي امنيتي ايران به اداره اطلاعات تبريز منتقل شده است زير شديدترين شكنجه هاي جسماني عمال حكومت قرار دارد .

گزارشات حاكي از وضع بسيار وخيم اين فعال مدني حركت ملي  آزربايجان دارد .

لازم به ذكر است حبيب پورولي از فعالين شناخته شده آزربايحاني است كه سابقه دستگيري در قيام خرداد ماه 85 و نيز سابقه دستگيري دوباره در خرداد سال 86 و ضرب و شتم از طرف نيروهاي امنيتي حاكميت راسيستي را دارد

اورموایشچیلری

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter