English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بی خبری از وضعیت مهندس احد باقری فعال مدنی شناخته شده آذربایجان

آذوح: مهندس احد باقری از فعالین آذربایجانی روز شنبه 13 فروردین 1390 در میدان آذربایجان تبریز مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته و دستگیر شده است.

در حال حاضر پس از گذشت چندین روز و آزادی تعدادی از دستگیر شدگان حوادث اخیر هیچ خبری از ایشان موجود نیست.

بنا به گزارش حاضرین در صحنه ایشان از طرف چند نیروی ضد شورش و لباس شخصی شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی از ناحیه پشت سر و گوش خونریزی داشت که با همان وضعیت سوار خودرو نظامی کرده و به مکان نامعلومی برده شد.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter