English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بازخواست فعالين دانشجويى دانشگاه گيلان به اداره اطلاعات رشت

آذوح: بنا به اخبار رسيده به آذوح اداره اطلاعات رشت سعيد مرادي نقده و محمد عزيزي از فعالين ازربايجان جهت پاسخگويي به اعلاميه پخش شده در سالگرد ۱۶ اذر در دانشگاه گيلان به ان نهاد فرا خوانده شدند.

اين عمل اداره اطلات رشت باعث تجمع اعتراض آميز دانشجويان ازربايجان جلوي درب حراست گشته و دانشجويان خاستار جوابگويي مسئولين به بازجويي غيرقانوني اين دانشجويان ميباشند.لازم به ذكر است در وقايع سالگرد ۱۶ آذر در دانشگاه گيلان اعلاميه ي با عنوان (بيانيه دانشجويان ازاديخاه دانشگاه گيلان)پخش شده بود ،با توجه به رابطه نزديك اقايان سعيد مرادي و محمد عزيزي با فعالين جنبش ايران و عضويت در انجمن اسلامي دانشگاه اين اقدام به انها نسبت داده شده است.اين در حاليست كه فعاليت اين عزيزان در راستاي احقاق حقوق ملي ازربايجان و در راستاي منافع جنبش دانشجويي ازربايجان بوده است.

آذوح

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter