نگرانی از وضعیت مبهم حبیب پور ولی و سایر فعالین در بند

آذوح: با گذشت 8 روز از دستگیری حبیب پور ولی و برخی دیگر از فعالین ملی آزربایجان در جریان اعتراض مسالمت آمیز نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه و با توجه به گزارشات اولیه در مورد شکنجه های جسمانی این فعالین اکنون اطلاع دقیقی نسبت به سلامت جسمانی و نیز محل نگهداری این فعالین در دست نیست .

خانواده های این عزیزان با اعلام اینکه فرزندانشان در هنگام دستگیری از سلامت کامل بر خوردار بوده اند هرگونه نقص عضو و جراحت در فرزندانشان را از سوی نیروهای امنیتی ایران می پندارند.

تک توران

Share/Save/Bookmark