فراخوان برای حضور یک صد هزار نفری، جمعه 6 اسفند، ورزشگاه سهند تبریز

تراختور پس از ماهها کارشکنی مسولان باردیگر دریک روز تعطیل در ورزشگاه سهند تبریز مسابقه خواهد داشت. در این چند ماه محرومیت تراختور از بازی خانگی در روز تعطیل و سایر سنگ اندازی ها تعداد تماشاگران کم شده بود که توسط بدخواهان تراختور نشانه فروکش کردن شور و شوق هواداران تراختور معرفی می شد!

با حضور یکصدهزار نفری خود در روز جمعه هم جواب دندان شکنی به این بدخواهان خواهیم داد و هم در این وضعیت حساس از تیم محبوبمان حمایت خواهیم کرد. همچنین به مناسبت روز جهانی زبان مادری یکصدا فریاد «تورک دیلینده مدرسه...اولمالی دیر هرکسه» را بار دیگر در ورزشگاه سهند طنین انداز خواهیم کرد.

جمعی از هواداران تراکتورسازی

Share/Save/Bookmark