شرایط سخت حبیب ساسانیان در زندان تبریز*****

آذوح: فعال ملی آذربایجان در زندان تبریز تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار دارد.

به گزارش آذوح حبیب ساسانیان که به تازگی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز به زندان این شهر منتقل شده است توسط مسئوان زندان در بند ویژه نگهداری می شود.

گفتنی است چندین ماه قبل حبیب ساسانیان به همراه فعالان سیاسی ترک آقایان مهدی جوادزاده، حمید ثقفی، بابک آوند، اسماعیل افخمی و یونس رحیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.

اسماعیل افخیمی و یونس رحیمی به قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده اند اما بقیه ی فعالین در زندان تبریز به سر می برند.

آذوح

Share/Save/Bookmark