برگزاری دادگاه منصور حسین نژاد*****

آذوح: دادگاه منصور حسین نژاد در تبریز برگزار گردید.

به گزارش آذوح منصور حسین نژاد فعال ملی آزربایجان که در مورخ 11 تیر ماه 95 در تبریز بازداشت گردید پس از 4 روز بازداشت با وثیقه 25میلیونی آزاد شد.

وی در یادبود جان باختگان بمبگذاری تروریستی در فرودگاه آتاتورک ترکیه، در جلوی سفارت ترکیه در تبریز حضور یافته بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر و به صائب تبریز انتقال داده شد.

گفتنی است دادگاه وی در شعبه ی یک بازپرسی دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتحی برگزار گردید.

آذوح

Share/Save/Bookmark