دستگیری و بازداشت مهدی هوشمند و رضا وحدت در اردبیل*****

آذوح: چهارشنبه 6 مرداد دو نفر از فعالان ملی آزربایجان آقایان مهدی هوشمند و رضا وحدت در اردبیل بازداشت شدند.

به گزارش آذوح این دستگیری حوالی ساعت 9 شب و توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

به نظر می رسد علت بازداشت این فعالین ترک مربوط به اعتراضات نسبت به اهانت روزنامه ی طرح نو باشد.

هنوز از مکان نگهداری این فعالین خبری به دست نیامده است.

آذوح

Share/Save/Bookmark