حدود 19 تن در پیرانشهر (خانا) بازداشت شدند*****

آذوح: بازداشت سیستماتیک شهروندان در آذربایجان جنوبی از چند هفته قبل وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.

در دو هفته ی گذشته نزدیک به 19 نفر در شهرستان پیرانشهر (خانا) در استان آذربایجان‌غربی بازداشت شده‌اند.

نهادی که اقدام به بازداشت و بازجویی از این تعداد شهروند کرده است، اداره‌ی کل اطلاعات در اورمیه می‌باشد.

در میان بازداشت‌شدگان برخی شخصیت‌های مذهبی نیز دیده می‌شوند.

آذوح

Share/Save/Bookmark