آغاز اعتصاب غذای خشک ابراهیم نوری*****

آذوح: ابراهیم نوری در یازدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش آذوح این فعال ملی آذربایجان همچنان که در آخرین نامه ی خود اعلام کرده بود از امروز اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرده و از خوردن آب نیز خودداری خواهد کرد.

این جوان شجاع آذربایجانی که روز 27 تیر سال جاری بازداشت گردید از 7 مرداد در اعتراض به روند غیرقانونی پرونده اش اعتصاب غذای خود را آغاز نموده است.

وی که از سوی شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر احضار شده بود، پس از حضور در شعبه مذکور با دستور بازپرس «فاضلی» بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی ترک “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی” تفهیم شده است.

این فعال ملی با قرار 30 ميليوني تومان روانه زندان اهر شده است.

آذوح

Share/Save/Bookmark