انتقال حبیب ساسانیان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات*****

آذوح: فعال ملی آذربایجان مجددا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شد.

به گزارش آذوح حبیب ساسانیان روز جاری توسط ماموران امنیتی از زندان تبریز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برده شده و از وضعیت او خبری در دست نیست. وی در بند 12 زندان تبریز به سر می برد.

روز سه شنبه 5 مرداد شعبه ی سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات فعال ملی ترک آقای حبیب ساسانیان رسیدگی نمود.

گفتنی است حبیب ساسانیان، مهدی جوادزاده، حمید ثقفی، بابک آوند، اسماعیل افخمی و یونس رحیمی در اردیبهشت سال جاری دستگیر گردیدند.

هنوز اتهام این فعالین ملی آذربایجان از سوی مقامات قضایی به شکل رسمی اعلام نگردیده اما به نظر می رسد مربوط به فعالیتهای ایشان در خصوص آزادی قاراباغ از اشغال نیروهای ارمنی باشد.

آذوح

Share/Save/Bookmark