صدور 13 ماه حبس برای رسول رضوی*****

آذوح: فعال شناخته شده حرکت ملی آذربایجان بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب ایران محکوم به تحمل حبس گردید.

به گزارش آذوح رسول رضوی که در سالیان گذشته بارها بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته است این بار به دلیل اعتراض به اهانت برنامه ی فیتیله به تحکل 13 ماه حبس محکوم شد.

این حکم از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز بدون محاکمه و به صورت غیابی صادر گردیده است.

گفتنی است رسول رضوی 13 آذر 92 سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و 26 فروردین 93 به همراه حسین علی محمدی پس از نزدیک به 5 ماه بازداشت موقت به قید وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

وی روز 13 فروردیدن 89 هم به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه به همراه بیش از 100 تن از تجمع کنندگان در پل شهید کلانتری مورد بازداشت قرار گرفت.

او روز 17 مهر 90 نیز به هنگام بازگشت از محل کار از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از تحمل 16 روز بازداشت موقت به قید وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید.

آذوح

Share/Save/Bookmark