آزادی رضا عبدی بهروز، روزنامه نگار و فعال مدنی آزربایجان از زندان تبریز

آذوح: رضا عبدی بهروز، روزنامه نگار و فعال مدنی آزربایجان که بعلت مشارکت در ساخت مستند خشک شدن دریاچه ارومیه به سه ماه حبس تعلیقی به دو مدت دو سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بوده اند بعد از اتمام پایان محکومیتش از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

گفتنی است آقای رضا عبدی که در اردی بهشت ماه 89 بعلت حضور پررنگ و حمایت از تیم تراختور و مشارکت در ساخت مستند دریاچه ارومیه به همراه علیرضا حسین زاده بازداشت گردیده بود.

بعد از حدود دو ماه بازداشت موقت به قید وثیقه 50 میلیونی آزاد شده بوده اند.

با وجود اینکه آقای رضا عبدی و علیرضا حسین زاده همچنان خود را بیگناه میدانند علی رغم آن مسئله رنج آور این است که در زمان ساخت آن فیلم کوتاه ( یکسال پیش ) حدود 20 درصد دریاچه ارومیه خشک شده بود.

اما اکنون متاسفانه بنابه آمار ارائه شده در روزنامه های رسمی کشور 53 % درصد درچه خشک شده است .

این یعنی این که رضا عبدی و علیرضا حسین زاده با وجود دادن هزینه(زندان) به هدفشان که آگاه سازی عمومی و هشدار به مسئولین جهت جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی بود متاسفانه نرسیده اند.

اویرنجی

Share/Save/Bookmark