خودکشي يكی از زندانیان زندان تبريز

آذوح: يکي از محکومان حبس دادگاه صوفيان در زندان تبريز به دلایل نامشخصی اقدام به خودکشي كرد.

بنابر گزارش روابط عمومي دادگاه عمومي صوفيان (از توابع شهرستان شبستر)، محکوم عليه که به اتهام استعمال و توزيع موادمخدر محکوم به تحمل دو سال و نيم حبس بوده در حال تحمل مجازات حبس در زندان تبريز دست به خودکشي زد.

پزشکي قانوني علت فوت وي را ايست قلبي بر اثر مصرف داروي نظافت اعلام كرده است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

Share/Save/Bookmark