حبیب مهری فعال مدنی آزربایجان در دیدار شهرداری بازداشت شده است

حبیب مهری روز جمعه مورخه بیست و نه بهمن هشتاد و نه در دیدار شهرداری با صبای قم توسط نیروهای انیتی بازداش شده است

از زمان دستگیری این فعال مدنی هیچ اطلاعاتی در دست نیست

یاد آور باشیم که این فعال مدنی در سیزده فروردین هشتاد و نه در کنار دریاچه اورمیه نیز بازداشت و به قید ضمانت به طور موقت آزاد گردیده بود

آرازنیوز

Share/Save/Bookmark