کمپین کارت پستال برای آزادی سعید متین پور در شهر لیدز انگلیس+ تصاویر

آذوح: در۴آوریل۲۰۱۱ انجمن آذر ترک اسوسیعشن  یورکشایر(آتای) با همکاری  سازمان عفو ​​بین الملل برای آزادی  زندانیان سیاسی آذربایجانیهای  ایرانی دربند، خصوصا سعید متین پورفعال مدنی اهل شهر ‌زنجان آذربایجان درمرکز شهر  لیدزکمپین جمع آوری امضا وکارت پوستار برگزار کرد. این کمپین با حمایت و استقبال بسیاری از شهروندان انگلیسی و دیگر کشورها مورد استقبال قرار گرفت.

لازم به توضیح است که کارت پوستی نیز از طرف تشکیلات آداپ که تشکلی برای همایت از زندانیان سیاسی آذربایجانیان در ایران است در این کمپین پخش شد.

با امید آزادی  هر چه زودتر تمامی زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران.

http://www.youtube.com/watch?v=n1Wyo5gt3U4

Share/Save/Bookmark