GÜNEY AZƏRBAYCAN UNIVERSITETLƏRINDƏ BILDIRILƏR YAYILIB

AZOH: Azərbaycan Öyrənci Günündən (9 may , 19 ordibeheşt) bir neçə gün keçsədə, bu önəmli gün unudulmur və öyrəncilər tərəfindən yad edilir.

Məlumata görə, Təbriz, Urmu, Binab və Rəşt universitetlərində Azərbaycan Öyrənci Günü ilə bağlı geniş məzmunlu Bildirilər yayılıb və bununlada bu önəmli günün əhəmiyyəti və öyrəncilərin birliyi nümayiş etdirilib.

Keçən günlərdə də Azərbaycan universitetlərinin bir neçəsində oxşar bildirlər yayılmışdır.

Share/Save/Bookmark