MƏN – MƏNA – MƏNƏVI- YOLRUH ATALI

(İçsəs)

Mən – insandır, Məna – insanidir.

***

“Məna” “mən” sözündəndir – insan hər şeydə öz mənini axtarır.

***

Hər şeyin öz mənası – hər şeyin öz mənidir.

***

Məna – varlığın məni, mənliyidir.

***

Dünyanın, həyatın, insanın mənası – dünyanın, həyatın, insanın məni, mənliyidir.

***

Dünyada, həyatda məna görmək, aramaq – insanın öz mənini görməsi, aramasıdır.

***

Mən – özdür, özlükdür, mahiyyətdir, insanlıqdır, ruhdur.

***

Olayların mənasını dərk etmək – onların mənini, mənliyini dərk etməkdir.

***

“Mənəvi” – mənə, mənaya uyğun olandır.

***

“Mənəviyyat” – mənlər, mənalar toplusudur.

***

Mənəviyyatlı olmaq – dünyadakı bütün mənalara yiyələnməkdir, mənayla dolub-daşmaqdır.

***

Mənəviyyatsızlaşmaq – dünyada heç bir məna aramamaq, anlamamaq, görməmək, duymamaqdır, özünü, özümlüyünü itirməkdir.

***

Mənəviyyatlı duyğular, işlər – mənliyi yaradan, böyüdən, təsdiq edən duyğu və işlərdir.

***

Mənəviyyatsız duyğular, işlər – mənliyi öldürən, itirən duyğu və işlərdir.

***

Məna birdir – İnsanidir!

***

Atamız var olsun!

11 Közərti 35-ci il.

(11.6.2013).

Share/Save/Bookmark