Bütün analara sayqı və hörmət!- Eldar güneyli

Bu gün anamın dünyasını dəyişmə munasibətinə görə

qürbətdə ürəyimi boşadmaqa qələmimdən başa bir çərə bulmadım. 27.10.2014                   

1

Ana nə deyim, duyduğum qara xəbəri,

Bu gün ailəmlə necə qəbul edim?

Telefon bağlantıları kəsildimi?

        Axşamlar səsin duymuyacağız mı?

        83-il zəhmətlərin meyvəsini dərdinmi?

2

Sən böyük övlad doğmuş anasan

Baltacı Araz kimi şairlər anasısan

Vətənə böyütmüş igitlər anasısan

        Xalqına borcunu vermiş anasısan

        Ürəyimizdə çırpınan alovlar məkanısan.

3

Sən bizi doğdun çox zəhmətlərin ilə

Böyütdün bizi sevgi, məhəbbətlə

Meyvələrindən görmədin istəklə

        Ürək sevgilərini verdin bizlərə

        Bizdə verək Xalqımız ilə Vətənə.

4

Məhəmməd[1]in əldən verdin 58[۲]-də

Nisgilləri ilə yaşadın son nəfəsin ilə

Qəbirini görmədin söylədin bizlərə

        Qəbirini görsəm qalmaz nəfəs məndə

        Ölməyib yaşayır o` xalqımızın içində.

5

Deyiblər bu dünya pəncərə idi

28-il pəncərə sənə qarandiqlandı

Həsrətdə qaldı meyvələrindən görməyə

        Arzuladın görəsən bizləri vətəndə

        Vətənə gəlməyə düşünürük həsrətlə.

6

Vətən sevgisi ilə yaşayırıq qürbətdə

Vətən yetirdi sən kimi analar bətnində

Sevgilərin verdin övladına qalmadı yerdə

Ölməmisən yaşayırsan ürəyimizdə

        Məndə görmədim, düşməmisən nəfəsdən

        Səndə olan atəş döyünür ürəyimizdə.

7

Böyləcə qatılıram məndə kədərinizə

Başız sağ olsun deyirəm ailəmizə

Yaşam böylə gəlib gedər ömrümüzdə

        Hörmət qoyun yaşəmınızda valideynizə

        Sevgi görərsiz gələcək nəsilinizdə.

        Bütün analara sayqı və hörmət!    

              

                                  27.10.2014

[1] Şair Baltacı Araz(Məhəmməd Məhəmməd əli oğlu)

[2] Şair 58-yaşında ürəkinfaktı geçirərək dünyasın dəyişdi.

http://www.veten-havasi.com/veten-havasi/363-18.html

Share/Save/Bookmark