Akademik Güney Azərbaycanlılar Birliyi-AGAB sunur: İsveçdə Təhsil İmkanları+ PDF

AZOH: Azərbaycanın gələcəyi və rifahını düşünürsənsə! Dünyanın ən irəlidə gələn bilimyurdlarında karier və təhsil istəyirsənsə, İsveçdə təhsil almağı düşünə bilərsən! Unutma ki Azərbaycana güclü və bilimli kadrlar lazımdır!

Baş vurma (səbti nam) prosesi aşağıdakı şəkillərdə göstərilən tərtiblə aparılır və prosesin sonunda qazanan adaylara qəbul olduqları bilimyurd və ixtisaslar email aracılığı ilə duyurulur.

Özün üçün, Gələcək Üçün, Azərbaycan üçün!

PDFləri bu linkdən endirəbilirisz:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=1376

AZOH

Share/Save/Bookmark