Söhrab tahirin ağırlama törəni təbrizdə keçirildi+ video+ şəkillər

AzoH: Azərbaycanın böyük şairi söhrab tahirin ağırlama törəni təbrizdə keçirildi.

gülən ayın otuzu, Azərbaycanın başabaşından o cümlədən təbriz, urmu, quşçu, qoşaçay, qərə ziyaalddin, culfa, gərgər, ərdəbil, muğan, ənzəli, zəngan, səreyin, nir, qaradağ, ucan(bostan abad) və miyanadan uzman şairlərimiz, ədəbiyyatçılarımız, musiqi çilrimiz və Azərbaycanın milli fəallarının qatılmasila Azərbaycanın böyük şairi söhrab tahirin ağırlama törəni keçirildi.

Artırmalyıq bu törən ilk olaraq ədəbiyyat sahəsində, qeyriədəbiyatçı milli fəalların önərisi və yönətimi ilə qurulmuşdur.

https://www.facebook.com/198769843510278/videos/965219510198637/

https://youtu.be/V2fHGIYsBBw

  1.                                    

Share/Save/Bookmark