رئیس شرکت ملی نفت ایران برکنار شد

آذوح: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، طی حکمی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت را از این سمت کنار گذاشت و وی را به‌عنوان معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد. جوادی از سال 2013 عهده دار این سمت بود.

زنگنه طی حکمی دیگری، علی کاردر، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت را به مدیرعاملی این شرکت برگزید.

کاردر در دوران تصدی معاونت سرمایه گذاری، مسئولیت حساس آوردن سرمایه گذاران خارجی به بازار نفت و گاز ایران را به عهده داشت.

زنگنه هم اکنون از سوی محافظه کاران در مجلس ایران بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. محافظه کاران زنگنه را برای آنچه که دخالت او در قرارداد کرسنت و باز کردن پای سرمایه گذاران خارجی به ایران پس از برجام است مورد بازخواست قرار داده اند.

Share/Save/Bookmark