داستان مانقورت- اثرچنگیز آیتماتوو نویسنده بزرگ قیرقیز- ترجمۀ اوجالان ساوالان

برای دریافت این اثر از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/redjp534yxg2j9rhwyhzy6di7nwi3t0h

یا

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2241

Share/Save/Bookmark