حرکت ملی‌ آزربایجان کابوس دائمی جمهوری اسلامی ایران- سلجوق کامران

   حرکت ملی‌ آزربایجان کابوس دائمی جمهوری اسلامی ایران  این حرکت از بدو شکل گیری و تدوام لا ینقطع خود قریب سی‌ سال است است مهر خود را با واقعیات زندگی‌ ملت آزربایجان و دیگر ملت‌های موجود در ایران به افتخار حک‌ نموده و تاکنون از استراتژی غیر خشونت آمیز خود در محیط پر تلاطم خاورمیانه ذره‌ای عدول نکرده است.این در حالی‌ است که تمامیت ارضی و موجودیت تاریخی و ملی‌ آزربایجان از طرف تروریزم توسعه طلب احزاب کردی و تروریزیم فاناتیک دینی -آریایی دولتی بالفعل تحت خطر جدی میباشد.در حالی‌ که منطقه پر تلاطم خاورمیانه در آتش کور مذهبی‌ از نوع داعش شیعه‌ای و سنّی میسوزد حرکت ملی‌ آزربایجان سکولارزیم، دموکراسی و حقوق بشر را به ستون خیمه فعالیت‌ها و اقدامات مدرن خود درآورده است. رژیم نژاد پرست ایران سال‌ها است که تلاش بیهوده‌ای را با کمک همپالگی‌های مقیم خارج خود جهت لکه دار کردن چهره تابناک حرکت منماید . گاهی با اتّهام دین ستیزی ،گاهی با چسباندن چهره‌های سرشناس حرکت به سرویس‌های خارجی و اخیرا هم با تراشیدن توجیهات محیّر العقول وجود جریان مسلح سعی‌ در جامعه عمل پوشاندن به این نیت پلید خود نموده است.در هفته‌های اخیر رژیم با دو اقدام مشکوک در عرصه رسانه‌ای و امنیتی سعی‌ کرده حرکت ملی‌ آزربایجان را متهم به خشونت طلبی نماید که با بی‌توجهی و استهزأ فعالین ملی‌ و اصحاب رسانه مواجه شده است. یکی‌ تراشیدن گروهی به اصطلاح مسلح تحت عنوان ” گامو” (ارتش ملی‌ ازرباجان جنوبی) که گویا شش تن از اعضای آن هم دستگیر شده اند، اقدامی که با هماهنگی با رسانه‌های ضدّ تورک همچون بی‌ بی‌ سی‌ فارسی‌ و…و ردیف کردن این خبر ساختگی در کنار اقدامات مسلحانه سایر ملت‌های غیر فارس غیر تورک سعی‌ در فضا سازی ذهنی‌ جهت همانند سازی حرکت غیر خشونت آمیز آزربایجان با آن‌ها را  نموده بود. و در تاکتیکی دیگر اظهارات رئیس اطلاعات استان آزربایجان شرقی‌ مبنی بر جدا سازی به اصطلاح هویت طلبان از جدایی‌ طلبان را داریم که در خدمت شیطان سازی از حرکت ملی‌ آزربایجان و نهایتاً سرکوب هرچه بیشتر آن میباشد. در اقدامی تازه رژیم جهت فریب افکار عمومی و نیز سؤ استفاده از نیاز طبیعی مردم ایران به حداقل امینت فیزیکی‌ سناریوی جدیدی را تدارک دیده است که این احساس را به مردم درمانده تلقین کند که گویا ایران امنترین کشور منطقه است. این در حالی‌ است که جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش را در ایجاد ،رشد و پرورش تروریسم در منطقه داشته و دارد.هر روز که بر عمر تروریسیم چه از نوع داعش سنّی و چه داعش شیعه‌ای حزب الهی ،تروریسیم کردی و… افزوده میشود به عمر ننگین جمهوری اسلامی‌آریایی هم افززده می‌شود. در این میان حرکت ملی‌  با دست گذاشتن بر نقطه ضعف رژیم یعنی‌ تاکید بر روش‌های مدنی و پایبندی بر مثلث حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی و تکیه بر جمعیت بیش از ۳۵ میلیونی تورک خود ، باعث اختلال جدی در برنامه‌های سیستم نژاد پرست فارسی‌/شیعه‌ای شده است.این است که رژیم به جای معرفی تروریست‌های آشکار یعنی‌ کسانی که در روز روشن آزربایجان جنوبی را ناامن و سربازان را میکشند و به جای توقف اقدامات تروریستی سپاه قدس در داخل و منطقه متوسل به نمایش‌های مضحک و در خیال خود لکه دار نمودن چهره حرکت ملی‌ و آزادیخواه آزربایجان جنوبی می‌کند. رژیم در نمایش مضحک اخیر خود که گویا سربازان امام زمانش تروریست‌های داعشی را دستگیر و نقشه‌های آنها را بر ملا کرده است با تکرار کد مخابراتی کشور تورکیه بطور ضمنی‌ آن کشور را تروریست مینامد این در حالی‌ است که خود تورکیه بیش از همه قربانی تروریزم داعشی و کردی میباشد. و در اقدام رذیلانه دیگر با نمایش عکس فعالان شناخته شده حرکت ملی‌ در پشت زمینه نمایش تبیلیغاتی خود ،بیش از هر چیزی ترس و واهمه خود از حرکت مل ومدنی آزربایجان را بر ملا میسازد. استفاده از عکس صالح کامرانی که آشکار و در مقابل دوربین‌های متعدد مدیایی در کنفرانسی که در دانمارک در خصوص حقوق ملت‌های دربند غیر فارس همراه با محمود بیلگین شرکت کرده و تمام ماتریال‌های آن کنفرانس در اختیار رسانه‌ها و شبکه‌های اچتمایی قرار گرفته چیزی جز شارلاتنیزم ، حقه بازی و توطئه علیه حرکت نمیباشد؟لذا توجه به ترفند‌های رژیم و اتّخاذ سیاست‌های خنثی کننده موثر و نیز پافشاری همچنان بر استراتژی غیر خشونت آمیز حرکت باعث تضعیف بیش از پیش سیستم نژادپرستو تروریست خواهد شد.

Share/Save/Bookmark