انتشار کتاب ارزشمند "مانقورت نامه"+ فایل پی دی اف

آذوح: مجموعه مقالات و نوشته های استاد اوجالان ساوالان درباره مانقورت و مانقوریسم با عنوان "مانقورت نامه" منتشر گردید.

پدیدۀ مانقورت و مانقورتیسم در کل جهان تورک و حرکت ملی آزربایجان جنوبی همواره از موضوعات بسیار جدّی و حیاتی است.

ما برخلاف برخی از فعالان حرکت ملی که گمان دارند برای مبازره با پدیدۀ شوم مانقورتیسم و سیستم مانقورتسازی پان ایرانیسم باید موضوع مانقورت و مانقورتیسم را رها کنیم و به مبارزه با ریشۀ آن یعنی پان ایرانیسم بپردازیم، معتقدیم که این پدیدۀ بسیار مهم و حیاتی باید با تمامی ابعاد و زوایای سیاسی، جامعه شناختی، روان¬شناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... آن مورد مطالعه جدی اهل فن قرار گیرد.

کتاب مانقورتنامه که در حقیقت یک تألیف و ترجمه است و هم از منابع و نویسندگان حرکت ملی برداشته شده است و هم نوشته و ترجمۀ اوجالان ساوالان می¬باشد، کوششی است در شناساندن برخی از ابعاد این پدیدۀ شوم ضد تورک و ضد آزربایجان.

مطالعه این کتاب به جوانان آزربایجان، مخصوصاً دانشجویان محترم توصیه می¬گردد.

برای دریافت این کتاب مرجع 270 صفحه ای از لینک زیر استفاده نمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2252

آذوح

Share/Save/Bookmark