کودتای ترکیه: ۷۵۸ تن از سربازان بازداشت شده آزاد شدند

آذوح: ۷۵۸ تن از سربازانی که در پی کودتای ترکیه بازداشت شده بودند با حکم دادستانی این کشور آزاد شدند.

خبرگزاری دولتی ترکیه، آنادولو عصر شنبه ۳۰ ژوئیه/ ۹ مرداد  گزارش داد که قاضی دادگاهی در استانبول با «غیرضروری» خواندن بازداشت این سربازان، حکم آزادی آنها را صادر کرد.

این سربازان که در میان آنها نام دانشجویان ارتش نیز دیده می‌شود به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه بازداشت شده بودند.

دادستانی استانبول برای «تکمیل تحقیقات» پیرامون کودتا حکم به دستگیری آنها داده بود.  آنها پس از آنکه شهادت‌نامه‌های خود را نوشتند با حکم دادستانی آزاد شدند.

Share/Save/Bookmark