نصب دهها پارچه نوشته در سطح شهر تبریز: رسول رضوی را آزاد کنید+ تصاویر+ ویدیو

آذوح: در چندین روز گذشته در بسیاری از نقاط شهرهای آذربایجان جنوبی همچون اردبیل، تبریز و سولدوز دیوارنویسی صورت گرفته است.

به گزارش آذوح فعالین سیاسی آذربایجان در حمایت از زندانی سیاسی ترک آقای رسول رضوی در شهرها شعارنویسی انجام داده، شبنامه هایی منتشر نموده و پارچه نوشته هایی را نصب نموده اند.

در یکی از این موارد در چند روز گذشته دهها پارچه نوشته در نقاط مختلف شهر تبریز نصب گردیده است.

از شعارهای نوشته شده می توان به "رسول رضوی آزاد اولسون" و "ما همه رسول رضوی هستیم" اشاره نمود.

گفتنی است آقای رضوی در اعتراض به ادامه ی بازداشت در زندان تبریز و صدور احکام غیرقانونی علیه ایشان دست به اعتصاب غذا زده و امروز 24مین روز اعتصاب می باشد.

برای دیدن ویدیوی نصب دهها پارچه نوشته در شهر تبریز بر روی لینکهای زیر زیر کلیک نمایید:

https://www.facebook.com/198769843510278/videos/976144529106135/

https://youtu.be/HgbpVAbuZis

آذوح

Share/Save/Bookmark