انتشار کتاب استاد حسن دمیرچی: "مشروطه حماسه سی"+ تصاویر

آذوح: کتاب "مشروطه حماسه سی" چاپ و منتشر گردید.

به گزارش آذوح در این کتاب 56 صفحه ای که به تازگی توسط "سومر نشر" تهیه و توزیع گردیده به جنبش مشروطه پرداخته شده است.

اثر اساتیدی همچون استاد حسن دمیرچی، سهراب طاهر، عبدالحسین خازن و... در این کتاب ارزشمند گردآوری شده و بابک دمیرچی اوغلو توانسته مجموعه ای نفیس به وجود آورد.

تاریخچه، مصاحبه، شعر و... بخشهای مختلف "مشروطه حماسه سی" را تشکیل می دهند.

علاقمندان می توانند این کتاب را از کتابفروشی اختر و دیگر مراکز تهیه نمایند.

آذوح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Share/Save/Bookmark