در سالگرد فاجعه ی 21 آذر؛ نامه ی سرگشاده ی تشکلات آذوح-گادپ به جناب اوباما: زمان عذرخواهی آمریکا فرارسیده است

آذوح: جمعی از فعالین سیاسی آذربایجان جنوبی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند تا موضع خود نسبت به فاجعه ی 21 آذر را بیان داشته و آرشیوهای اطلاعاتی را آشکار سازد.

به گزارش آذوح در نامه ی سرگشاده ی تشکلات آذوح – گادپ با اشاره به وقایع 21 آذر و فاجعه ی قتل عام نزدیک به 30 هزار ترک آذربایجانی توسط نیروهای رژیم ایران، درخواست گردیده تا آمریکا به دلیل مشارکت در این فاجعه رویکردی دیگر اتخاذ نموده و از ملت آذربایجان دلجویی نماید.

در این نامه ضمن ذکر این نکته که آقای اوباما چندی پیش در خصوص عملکرد دولت آمریکا در کمک به سرنگونی دولت مصدق در ایران عذرخواهی نمود، این امر را نمونه ای خوب و درست از رفتار دیپلماتیک دانسته و ادامه ی این روش برای آذربایجان جنوبی را خواستار شده اند. در این نامه یادآوری شده است این عذرخواهی و آشکار سازی اسناد دولتی در خصوص فجایع 21 آذر باعث خواهد گردید حرکت ملی آذربایجان جنوبی که تنها آلترناتیو واقعی برپاسازی نظامی دموکراتیک در منطقه است نیرویی دوچندان بیابد.

گفتنی است این نامه ضمن ارسال به دفتر ریاست جمهوری آمریکا، در هفته ی آتی نیز توسط نمایندگان هیات آذربایجان جنوبی(آذوح-گادپ) به چندین سناتور و عضو کنگره ی آمریکا حضورا تقدیم خواهد شد.

اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا ارسال می گردد.

آذوح

Adressed to the White House,

1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA

Dear President Barack Obama,

As you are aware, Iran is a multi cultural society with many diverse ethnic backgrounds. Approximately 70 % of the population of Iran is not Persian and we of Turkish descent currently make up 40 % of Iran's population.

Since 1925 the Iranian government has been a dictatorship only caring about the Persian population, thus persecuting other ethnicities by forbidding our language, our culture and depriving us of our natural resources in order for it to be used in other places. It is colonial and unfair.

We consider the Iranian government to be racist, extreme and dictatorial.

The U.S.A helped the Shah to keep power and get rid of the then Prime Minister Muhammed Musaddeq in 1953. After 1953 the Shah ruled Iran as a dictatorship. We were very pleased that you said a few months ago that the U.S.A was wrong to help the Shah to keep power, this helped the democratic movement in Iran.

In 1945 our Turkish people within the state borders of Iran, were able to enjoy the luxury of an independent and successful government of Azerbaijan. During this time we were free to communicate in our mother tongue and develop our economy. As William O. Douglas put it (Associate Justice of the Supreme Court of the Unites States), we advanced our economy more in one year than the previous 20 years But in December 1946 with the help of the U.S.A, Azerbaijan was bombed and invaded with tanks and soldiers who killed 30,000 civilians and more than 100,000 people were forced to flee to other countries and to other parts of Iran.

In this open letter, we now ask you to acknowledge this matter and to make the same apology to Southern Azerbaijani Turks, we also ask you to open the historical archives for this period.

Your help on this matter would make a big difference to the South Azerbaijan National movement which has the best possibility to bring democracy to the state of Iran.

Yours sincerely,

The South Azerbaijan Alliance

  1. 6th December 2013
Share/Save/Bookmark