English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه اعلام حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه اورمیه از آغاز به کار دوباره کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان

طبق خبر های منتشره در سایت های اینترنتی آزربایجان جنوبی کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان با صدور بیانیه ای آغاز به کار دوباره ی خود را اعلام نمود.خبر فعالیت دگر باره کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان مایه ی بسی شادمانی دلسوزان وطن گشت که همواره بر اهمیت جغرافیای تاریخی آزربایجان جنوبی و لزوم دفاع از آن در مقابل زیاده طلبی های گروههای تروریست تاکید می نمودند.

کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان از جمله تشکل های فعال در حرکت ملی آزربایجان بود که فعالیت های ان تنها محدود به دنیای مجازی نبوده و همواره با انتشار خبر فعالیت های تروریستی در غرب آزربایجان و پخش نشریه توپراق در میان اقشار مختلف ملت آزربایجان جنوبی سعی در آگاه سازی توده ی مردم از خطرات احتمالی این گروه های تروریستی در خاک آزربایجان جنوبی داشته است . وجود کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان نوید بخش موجودیت تشکلی است که بتواند در مقاطع حساس و بحرانی به بسیج توده ای در غرب آزربایجان دست یازد و به دفاع از تمامیت ارضی آزربایجان جنوبی همت گمارد. از این رو فعالیت های این کمیته ارزش وافری در ادامه ی حیات ملی آزربایجانیان داراست چراکه با عنصر خاک یعنی مهمترین عنصر در مبحث ملی گرایی مرتبط می باشد.ما جمعی از دانشجویان دانشگاه اورمیه حمایت کامل خود را از آغاز به کار دوباره ی کمیته ی مردمی دفاع از غرب آزربایجان بیان نموده و از تمامی دانشجویان هویت طلب آزربایجانی می خواهیم که حساسیت ویژه ای را نسبت به مسئله ی تروریسم در غرب آزربایجان مبذول دارند تا دگرباره شاهد وقوع حادثه ای همچون قاراباغ اما این بار در خاک آزربایجان جنوبی نباشیم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه اورمیه

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter