English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

روابط عمومی تشکیلات مقاومت ملی خطاب به بی بی سی: سکوت را بشکنید فرزندان آزربایجانی نیز انسانند

روشنفکران و فعالین سیاسی  آزربایجانیان جغرافیای ایران یا آزربایجان جنوبی  با نگاه گریز از مرکز و با محوریت آزربایجان و هویت ترک در  سالهای اخیر نیروی غالب سیاسی در محدوده آزربایجان جنوبی را تشکیل می دهند و در صحنه سیاسی این منطقه سنگینی قابل توجهی دارند. فعالین هر گروهی مجزا از طیف آن در داخل محدوده جمهوری اسلامی ایران با دشواریهای مختلف مواجه است رژیم جمهوری اسلامی هر گروه مخالف خود را به کشور ثالت مرتبط میکند و با عامل اسراییل و آمریکا خواندن آنها سعی میکند هر حرکت،جنبش سیاسی

مخالف خود را در نطفه خفه کند.

"د راین میان فعالان ملی آزربایجان که در پی احقاق حقوق پایمال شده خودشان هستند از سوی رژِم جمهوری اسلامی به "پانترکیسم"  و" تجزیه طلبی متهم می شوند. جای بس تاملی دارد که روشنفکران و اپوزسیون فارس خارج از کشور نیزدر مخالفت و سرکوب فعالین آزربایجانی باآنان همسویی می .کنند

واژه "پانترکیسم" نقطه اشتراک تمامی گروههای مرکز گراوروشنفکران فارس در مخالفت با ترکان آزربایجانی است. اگر طلب حق تحصیل به زبان مادری و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی به معنای "پانترکیسم" است آنو قت  برداران فارس زبان محق هستند ولی درغیر اینصورت بایستی در مقابل وجدان .فردی و اجتماعی و محافل بین اللملی جوابگو باشند .

مضاف بر رژیم جمهوری اسلامی ایران و اپوزسیون مرکز گرا، رسانه های فارس زبان همچون بی بی سی، رادیو فردا، دویچه وله و.... که در منشور اخلاقی مکتوب در سابتهایشان خود را مقید به بیطرفی در انتشار اخبار و رویدادها میدانند، بایستی سوال کرد چرا در برار نقض حقوق بشر در آزربایجان جنوبی به قول خودشان آزربایجان ایران مهر سکوب بر زبان زدند آیا خون فرزندان آزربایجان با دیگر فرزندان درایران فرق میکندآیا محبوس آزربایجانی از نظر شما زندان  سیاسی محسوب نمی شود؟ آیا حسین رونق ملکی (آزربایجانی جنبش سبزی!) با فردین مرادپور ، حبیب چشمه و   سالار و.....چه فر قی دارند؟ افسانه توقیر با ستوده په فرقی میکند؟

شاید از نظر سیاسیون "سبز" و "قرمز" فرق داشته باشد اما از دید خبرنگار بر اساس اصول و اخلاق ژورنالیستی  نبایستی به رنگ / پوست/ ملیت و غیره توجه کرد.اما متاسفانه در سایتهای و رسانه های باسابقه و بین الملی همچون بی بی سی رادیو فردا ، دویچه وله ، صدای آمریکا و ... شاهد برخورد دوگانه در مسایل و انعکاس اخبار مربوط به مسایل آزربایجان هستیم درهفته اخیر درآزربایجان شاهد برگزاری دادگاه ناجوانمردانه جوانان آزربایجان بودیم که در سکوت رسانه های معتبر جهانی فعالین آذربایجانی خانم افسانه توقیر،وحید حبیب چشمه ،وحید راستگوومحمد اسکندرزاده که دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان در مورخ ۹۱/۷/۱۰ روز دوشنبه، با حضور وکلایشان (جعفر افشارنیا و علی عباس زاده و خانم فاطمه ستاری ) برگزار شده بود ،هر یک به یکسال حبس محکوم شدند.طی حکم صادره ، اتهام خانم افسانه توقیر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتهام وحید حبیب چشمه و محمد اسکندرزاده فعالیت تبلیغی علیه نظام و مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اتهام وحید راستگو ،فعالیت تبلیغی علیه نظام و مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبری اعلام شده است.  مبنای این اتهامات ، از نظر مراجع اطلاعاتی و قضایی ظن انتشار نشریه «سوسما» و ایجاد وبلاگ «سوسوز گؤل» می باشد

- مهرداد جلالی فر دانشجوی رشته ی دامپروری این دانشگاه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی گونش به دلیل شرکت در اعتراضات روز یکم خرداد ماه امسال که بر علیه سیاست های دولت در بی توجهی به خشک شدن دریاچه اورمیه در اورمیه برگزار شده بود به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد.

-ایرج موذن زاده دانشجوی ترم سوم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز که در سال تحصیلی جدید از ثبت نام وی توسط حراست دانشگاه جلوگیری شده بود در ادامه پیگیری این عمل غیر قانونی جوابی بیشتر از این ازسازمان حراست کل دانشگاه آزاد نشنید: به ما مربوط نیست دستور مستقیم وزارت اطلاعات است.

روابط عمومی "تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان" صدور رای در دادگاه تبریز را بر علیه فعالین آزربایجان  را محکوم نموده و سکوت رسانه های فارس زبان را در انعکاس این اخبار و موارد مشابه را تقبیح می نماید.امید وار هستیم که رسانه ها ی معتبر فارس زبان باشکستن  سکوت معنادار خویش  بعدازاین درانعکاس اخبار و رویدادها یآزربایجان به وظایف حرفه ای و انسانی خویش عمل نمایند

مسئول روابط عمومی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

بابک چلبیانلی

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter