English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه فعالین حرکت ملی آزربایجان(سلماس) به مناسبت فرا رسیدن سالروز 21 آذر 25-1324

21 آذر امسال، شصت وششمین سال از آخرین روز آزادی ملتی سربلند و آزاده می گذرد. روز که آزربایجان شاهد از دست دادن فرزندانش، همانند به آتش کشیده شدن تک تک کتاب های زبان مادری اش بود. روزی که حکومت ملی آزربایجان تاوان اعتماد به اجانب کمونیست را به بی رحمانه ترین شکل ممکن پرداخت نمود. تاوانی به بهای تمامی موجودیتش . . .

«آزربایجان همیشه زنده است»

با گذشت سالها از سرکوب وحشیانه حکومت ملی آزربایجان (سید جعفر پیشه وری) به دست ایادی حکومت اقتدارگرای فارس، باز هم در اثنای کودتای 28 مرداد 32 و روزهای پس از آن، ملت قهرمان و آزادی خواهمان از پای ننشسته و جوانان مبارزی که در دوران کودکی طعم خوش آزادی را، هرچند کوتاه، چشیده بودند، عظمت ظلم سیاه حکومت مستبد مرکزی را شکستند و وجود پاکشان را قربانی اعلام موجودیت نام مقدس آزربایجان کردند(شهیدان کلانتری، عظیم زاده، فروغی الیاسی، زهتاب سرابی و جهانبان آذری که در 14 اردیبهشت 1339 تیرباران شدند).

با آغاز مبارزات انقلاب 57 نیز، غیور فرزندان آزربایجان، بعد از گذشت 25 سال از آخرین موج آزادی خواهیشان، دوباره جاویدان بودن آزربایجان مقدس را در قالب مبارزات حزب خلق مسلمان به دشمنان ابراز نمودند.

امروزه نیز پس از طی 32 سال از آن روزها، در فرصت های متعددی ملت آزربایجان، روحیه دفاع از داشته هایشان را به رخ کشیده اند. در مواردی که از زبان، نژاد، فرهنگ و حتی محیط زیست خود (دریاچه ی نیمه جان اورمیه) اعلام دفاع نموده اند.

«و اما امروز، زمان دفاع از خاک آزربایجان فرا رسیده. . . .»

با توجه به شرایط جهانی، انقلابهای منطقه ای، نزدیکی انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراها ی شهر و روستا و احتمال بروز وقایع سرنوشت ساز و همچنین توطئه هایی چندجانبه ای که توسط دشمنان ملت و خاک آزربایجان خصوصاً در غرب آزربایجان، شاهد هستیم، لزوم آمادگی بیش از پیش فعالین حرکت ملی در همه ی زمینه ها را دو چندان می کند. در این موقعیت که هر روز و هر لحظه به روزهای انفجار مبارزات ملل غیر فارس در ایران و آزادی طلبان فارس زبان ایران نزدیکتر می شویم، چرخش مبارزاتمان از جبهه های صرفاً فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی به مبارزات سیاسی جهت دفاع از خاکمان، امری ضروری به نظر می رسد.

لذا در راستای این تحول فکری و مبازراتی، فعالین حرکت ملی آزربایجان در سلماس حمایت کامل خود را در جهت همراهی تصمیمات گرفته شده از طرف فعالین سایر شهرهای آزربایجان جنوبی را اعلام می دارند. همچنین این فعالین منتظر اعلام نظرات و تصمیمات گرفته شده، توسط احزاب و تشکیلات وابسته به حرکت ملی، می ماند.

گله جک بیزیمدیر

8/9/1391

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter