English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه ی آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح به مناسبت 19 اردیبهشت، روز دانشجوی آذربایجان

19 اردیبهشت، روز دانشجوی آذربایجان، یادآور فداکاری ها و فریاد خشم فروخورده ی دانشجویانی است که با حرکت آگاهانه ی خود خواب شیرین حاکمان مستبد و بیماران فاشیست را به هم زدند .

19 اردیبهشت، سالگرد روزی است که دانشجوی آذربایجانی نشان داد دیگر نخواهد گذاشت پیکر مقدس آذربایجان از زخم های تیر و تیغ جهالت حاکمان بی رمق تر گردد .

16 سال پیش، دانشجویان آذربایجانی حماسه ای ساختند که بسان نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزاتی این دیار شایسته ی تقدیر و تقدیس است و گرامیداشت آن به عنوان روز دانشجوی آذربایجان، قدردانی و سپاس از زحمات بی دریغ و صادقانه ی جوانانی است که بدون چشمداشت و بی هیچ هیاهو در پی سربلندی ملت خویشند. ملتی که دیگر تاب اسارت در بند دیگران را ندارد ....

امسال در حالی به استقبال این روز می رویم که جنبش دانشجویی آذربایجان همچون سالیان گذشته، تحت شدیدترین فشارها و محدودیت ها قرار دارد. اما باز، همچون همیشه، دانشجویان آذربایجانی علیرغم محرومیت، تعلیق و اخراج از دانشگاه و بازداشت و شکنجه، لحظه ای در دفاع از آرمانهای خود عقب نشینی نکردند و بیش از پیش در راه تحقق آزادی و عدالت خالصانه جنگیدند.

جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح ضمن تبریک فرارسیدن 19 اردیبهشت، روز دانشجوی آذربایجان، با درک شرایط حال حاضر و با اتکا به نیروی اراده ی آگاهانه ی ملت آذربایجان خواسته ها و اهداف خود را به شرح زیر دنبال می کند:

1- جنبش دانشجویی آذربایجان خواستار حذف فضای شبه نظامی در دانشگاههاست. طبیعی است که به دنبال آن، علایم و عواقب وجود چنین فضایی از قبیل صدور احکام انضباطی سنگین، تبعیض و تفکیک جنسیتی، اخراج اساتید دگر اندیش، عدم صدور مجوز برگزاری مراسمات، اعمال فشار و ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل های دانشجویی و... نیز باید از میان برداشته شود .

2- جنبش دانشجویی آذربایجان با پافشاری بر حرکت های ملی و حق طلبانه ی دانشجویان و فعالین سیاسی آذربایجان و با تاکید بر احقاق حقوق ملت آذربایجان، خواستار لغو تمامی احکام قضایی مربوط به دانشجویان و فعالین حرکت ملی آذربایجان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی آذربایجان می باشد .در عین حال با اعلام حمایت از جنبش های زنان، کارگران و جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر، خواستار آزادی دانشجویان زندانی و فعالین کارگری، تمامی فعالین سیاسی و حقوق بشری و لغو احکام قضایی صادر شده برای آنان هستیم.

3- در سالهای اخیر نشریات دانشجویی که به زبان تورکی منتشر می شدند توقیف گشته و از فعالیتهای تشکلهای دانشجویان هویت طلب در درون دانشگاه نیز جلوگیری به عمل آمده است. جنبش دانشجویی آذربایجان مصرانه در راه آزادی نشریات و تشکلهای دانشجویی تلاش خواهد نمود و لذا خواستار رفع توقیف این نشریات و شروع به فعالیت مجدد تمامی تشکلهای دانشجویی می باشد.

جنبش دانشجویی آذربایجان به زندگی در جامعه ای امیدوار است که در آن هیچ تبعیض و بی عدالتی وجود نداشته و تورک آذربایجانی از تمامی آزادی های سیاسی و اجتماعی و... بهره مند باشد. ما معتقدیم که حرکت ملی آذربایجان به عنوان جنبشی مدنی و دموکراتیک، رفاه و سعادت را به ملت آذربایجان ارمغان خواهد آورد و ملت آذربایجان را به سوی سربلندی و با عزت و با شرف زیستن سوق خواهد داد .

گوج، بیرلیکده دیر...

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح

18 اردیبهشت 1390

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter