English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

بیانیه شماره یک" شاخه داخلی تشکیلات گاموح" در باب بیانیه استعفای مشکوک و ساختگی! اعضا و طرفداران گاموح در داخل کشور

(همچنان که در متن بیانیه نیز ذکر شده، اسامی اشخاص امضاکننده ی این متن به دست ما رسیده و  در نزد ما محفوظ است- آذوح)

در روزهای اخیر شاهد استعفای تنی چند از اعضای تشکیلات گاموح در شاخه خارج از کشور این تشکیلات بودیم.با آگاهی از تمام اتفاقات پشت پرده ی این استعفاها و بنا بر مصالح حرکت ملی بر آن شدیم که سیاست سکوت را پیشی گیریم.چند روز گذشت و در نهایت پس از نا کارآمد بودن این حربه،خیمه شب گردانان یا بهتر بگوییم خیمه شب گردان اصلی این معرکه!!،که در روزهای اخیر چهره واقعی و سیاست بازی های این شخص بر تشکیلات گاموح محرز گردیده و به همین دلیل نیزکمیته مرکزی تشکیلات  به کنار گذاشتن این شخص از تشکیلات مبادرت ورزید، این بار بر آن شد که جهت تشویش اذهان عمومی وضربه ضدن هر چه بیشتر به تشکیلات گاموح، با کمک یکی،دو نفراز عوامل خویش در داخل کشور که در چند سال اخیر هیچ ارتباطی با تشکیلات گاموح نداشته و به افرادی نا کار آمد و پاسیو بدل گشته اند،  جریان این استعفاها ی واهی و ساختگی را در قالب رنگ و بویی جدید و با عنوان "بیانیه تحلیلی جمعی از هواداران و اعضای تشکیلات گاموح در داخل کشور و اعلان جدایی از این تشکیلات"  به داخل کشور نیز بکشاند،غافل از اینکه تشکیلات گاموح به عنوان اولین تشکیلات سیاسی آذربایجان جنوبی و یکی از تشکیلاتهای پیشرو در حرکت ملی آذربایجان،با بیش از یک دهه مبارزه تشکیلاتی جهت احقاق حقوق ملت مظلوم آذربایجان جنوبی،با وجود سنگ اندازیهای دشمنان قسم خورده آذربایجان و علیرغم متحمل شدن هزینه های سنگین از جانب رژیم جمهوری اسلامی و در راس آن "وزارت اطلاعات این رژیم"،سرویسهای اطلاعاتی کشورهای دوست و برادر!،و...از پای ننشسته و همچنان به مبارزات روز افزون  خود در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان جنوبی ادامه می دهد،این توطئه را نیز همانند توطئه های پیشین خنثی خواهد کرد.

با نگاهی گذرا به تاریخچه وبرخی از فعالیتهای این تشکیلات در یک دهه اخیر و هزینه های سنگینی که در این 1 دهه اعضا و طرفداران این تشکیلات متحمل شده اند، ماهیت این سنگ اندازان وبد خواهان و دشمنان گاموح بیش از پیش بر همگان محرز و مشخص می گردد:

-                                      دستگیری تعداد زیادی از اعضا و طرفداران این تشکیلات در مراسم وفات پروفسور زهتابی

-                                      دستگیری تعداد کثیری از اعضا و طرفداران این تشکیلات در تجمع میلیونی قلعه بابک در مراسم رونمایی و اهتزاز پرچم بزرگ آذزبایجان جنوبی در سال 1382

-                                      دستگیری بسیاری از اعضای کمیته مرکزی وقت تشکیللات در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی جهت جلوگیری از سالگرد اهتزاز پرچم آذربایجان جنوبی در تیرماه 1383

-                                      دستگیری جمع کثیری ازاعضای شناخته شده این تشکیلات در وقایع قیام خرداد1385 که دوشادوش سایر فعالین و ملت عزیزمان به پا خاسته بودند.

-                                      ثبت پرچم آذربایجان جنوبی در سازمان UNPO(سازمان ملتهای بدون دولت)توسط این تشکیلات و نمایندگی آذربایجان جنوبی در این سازمان

-                                      دستگیری تنی چند از اعضای کمیته مرکزی این تشکیلات در خلال پرونده آذوح(جنبش دانشجویی آذربایجان) در سال 1387

-                                      نصب همزمان پرچم آذربایجان جنوبی در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی در خردادماه 1389 و متعاقب آن دستگیریهای گسترده اعضای کمیته مرکزی وقت این تشکیلات و برخی از سایر اعضا و هواداران آن

-                                      نصب پرچم آذربایجان جنوبی در دهها شهر آذربایجان جنوبی در سالگرد روز 21 آذر در سال 1390

-                                      پخش چندین و چند باره بیانیه های این تشکیلات در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی در 1 دهه اخیر و متعاقب آن دستگیریهای گسترده برخی از اعضای این تشکیلات

و...

در ادامه این سنگ اندازیها دیروز اما شاهد مطلبی با عنوان" بیانیه تحلیلی جمعی از هواداران و اعضای تشکیلات گاموح در داخل کشور و اعلان جدایی از این تشکیلات" در برخی از سایتهای حرکت ملی بودیم که توسط افراد مجهول الهویه نگاشته شده بود. به همین دلیل و جهت هر چه روشن تر  شدن قضیه بر همگان،بر آن شدیم تا نکاتی چند در مورد ماهیت تشکیلات گاموح در داخل کشور و  این بیانیه مجعول  را یاد آور شویم:

1-                                     همزمان با برگزاری آخرین گردهمایی تشکیلات گاموح در خارج کشور،مورخه 4 فوریه 2012 در آنکارا،گردهمایی داخلی تشکیلات گاموح نیز در تبریز انجام پذیرفت و اعضای "شاخه داخلی تشکیلات گاموح"معرفی گردیدند.

2-                                     با توجه به مجهول الهویه بودن نگارندگان این بیانیه و با استناد به بند 6.6 نظام نامه تشکیلات گاموح،"استعفا اعم از فردی یا گروهی می بایستی قبل از هر چیز به کمیته مرکزی این تشکیلات تسلیم گردد" و پس از رایزنی های انجام گرفته با کمیته مرکزی تشکیلات و با حصول اطمینان از اینکه در روزهای اخیر هیچ گونه استعفایی از جانب هیچ شخص یا گروهی در داخل کشور به دست کمیته مرکزی این تشکیلات نرسیده،و همچنین با توجه به اینکه نگارنده یا نگارندگان این بیانیه افراد مجهول الهویه می باشند و هویت آنها بر تشکیلات گاموح پنهان است و این چنین  نگارشهایی در فضای مجازی می تواند از طرف اسامی ساختگی و افراد غیر گاموح چو نیز انجام پذیرد، این بیانیه از نظر تشکیلات گاموح فاقد هیچ گونه  ارزش و اعتبار حقوقی می باشد.

3-                                     در حالی که نگارنده یا نگارندگان این بیانیه خود را دانایان کل! خطاب کرده  و در قسمتی از بیانیه تحلیلی !خویش از "عدم وجود فرهنگ تشکیلاتی در گاموح" دم بر می زنند، و از عدم اجرای نظام نامه در تشکیلات گله دارند! و خود را وارثان  و اعضای چندین ساله تشکیلات خطاب می کنند! برای این عزیزان متاسفیم که با وجود دانای کل!بودنشان متاسفانه یک بار هم  که شده نظام نامه تشکیلاتی را که به گفته خودشان! چندین سال عضو آن هستند را مطالعه ننموده اند که ببینند در بند 6.6 نظام نامه آمده است که استعفا قبل از هر چیز تقدیم کمیته مرکزی تشکیلات می شود،نه سایر سایتهای حرکت ملی!!!

از این جهت برای این عزیز،یا عزیزان متاسفیم که در حالی که الفبای فرهنگ تشکیلاتی را بلد نیست،دم از "عدم وجود فرهنگ تشکیلاتی در گاموح" می زند!!! و وای به روزی که این عزیزان بی خبر از همه چیز! بخواهند برای تشکیلات،فرهنگ تشکیلاتی! ترسیم کنند.

4-                                     در خصوص انتقادات(شما بخوانید تخریبات و شانتاژها) از اعضای داخل کشورو بی اخلاق! خطاب قراردادن برخی از اعضای داخلی تشکیلات گاموح که نگارنده یا نگارندگان در قسمتی از این بیانیه بدان اشاره کرده اند،نیز متذکر می شویم که از بدو پیدایش این تشکیلات "اخلاق"همیشه حرف اول را در این تشکیلات زده است  و در روزهای اخیر هیچ گونه تنقیدی از سوی این اشخاص مجهول الهویه به دست " شاخه داخلی تشکیلات گاموح"یا سایر اعضای این تشکیلات در داخل کشور نرسیده و یاوه گویی های این چنینی شانتاژهایی بیش نبوده که همگی با غرض ورزی تمام و فقط و فقط  جهت تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه اعضای این تشکیلات در داخل نگاشته شده،همانطوری که مطالب و تخریبات  این چنینی را در سایتهای وزارت اطلاعات رژیم اعم از www.xaen.blogfa.com،www.1suz.blogfa.com   و... به وفور مشاهده می کنیم.

در پایان ما،"اعضای شاخه داخلی تشکیلات گاموح"، ادامه یافتن این اقدامات را به نفع حرکت ملی آذربایجان ندانسته و به افراد مجهول الهویه و البته خیمه شب گردان اصلی این معرکه  که از خارج کشور سعی در هدایت جریانات و بازیهای این چنینی وتخریب وجهه ی سیاسی و اخلاقی قدیمی ترین و اولین تشکیلات سیاسی آذربایجان جنوبی (گاموح) را دارد متذکر می شویم که در صورت ادامه این بازی های سیاسی و انتشار دوباره چنین بیانیه های ساختگی و مجعول، چهره واقعی این خیمه شب گردان و اقدامات پشت پرده ی وی در قبال تشکیلات گاموح و همچنین چهره واقعی این افراد مجهول الهویه را بر همگان افشا خواهیم کرد.

ما ،اعضای شاخه داخلی تشکیلات گاموح،در حال حاضر و به دلیل مسایل امنیتی از ذکر نامهای خود در این بیانیه خودداری کرده و در عوض اسامی حقیقی خود را به صورت محفوظ تقدیم سایتهای حرکت ملی می نماییم.و در صورت انتشار اسامی حقیقی نگارنده یا نگارندگان استعفا نامه مجعول،و اطمینان از "گاموح چو" بودن این اشخاص مجهول الهویه با استاد به بند 6.4 نظام نامه تشکیلات گاموح که "عضویت در این تشکیلات را منوط به ارائه ی   DİLƏKCƏ رسمی از سوی اعضا می داند"،نامهای حقیقی خود را در بیانیه های بعدی منتشر خواهیم کرد.

ضمنا جهت هر چه روشن تر شدن  موضوع،2 بند از نظام نامه تشکیلات گاموح که در این بیانیه بدانها استناد شده است،عینا در زیر آورده می شود:

6. Üyəlik:

6.6. GAMOH üyəliyindən ayrılmaq istəyən şəxs ,GAMOH yönetim quruluna istifa diləkçəsini sunmalıdır.

6.4. Bireysəl və toplusal üyəlik GAMOH yönetim qurulu  adına  yazılmış  diləkçə  əsasında  Güney Azərbaycanın şəhər Komitələri, Kənd və Məhəllə  şöbələrində, Komitə və şöbə üyələrinin birinin tanıtımı ilə dışarıda yerləşən təmsilçiliklər, bürolar və başqa uyğun qurumlarda isə o qurumlarda təmsil olunan üyələrin birinin tanıtımı ilə gərçəkləşir.

گله جک بیزیمدیر

یاشاسین آذربایجان

گونئی آذربایجان میللی اویانیش حرکاتی(گاموح)-ایچ قول

تبریز 1392.2.5

                        

(برای خواندن بیانیه ای که در این نوشته به آن اشاره شده است به لینک زیر مراجعه نمایید: 

http://guneynews.org/2013/04/23/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C/)

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter