English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

در پی صدور احکام سنگین و ضد بشری بر علیه رهبران حزب یئنی گاموح , بیانیه اعتراضی طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی

تشکیلات " یئنی گاموح " از جمله احزاب بسیار معتدل و مدنی در حرکت ملی آزربایجان است که چندی است اقدام به فعالیت آشکار در داخل آزربایجان جنوبی کرده است .

حاکمیت دیکتاتور و فاشیستی جمهوری اسلامی ایران مدتی پیش اقدام به دستگیری اعضای اصلی تشکل یئنی گاموح کرده و پنج تن از اعضای مرکزی این حزب به نامهای 1 – دکتر لطیف حسنلی 2 – آیت مهر علی بیگلی 3 – شهرام رادمهر 4 – محمود فضلی 5 – بهبود قلیزاده , را به بهانه تشکیل و عضویت در حزب غیر قانونی دستگیر و با پرونده سازی غیر قانونی در اداره اطلاعات تبریز اخیراً طی حکمی ضد بشری و سنگین حکم 45 سال زندان را برای فعالین دستگیر شده فوق الذکر در نظر گرفته است .

طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی گرچه بنابه دلایل موجه در اندیشه طیف مستقل تشکیلات نیست و حرکت طیفی را با توجه به شرایط خفقان موجود در آزربایجان جنوبی و برخی دلایل دیگر عملی تر از اندیشه تشکلات سیاسی - کلاسیک می داند و بر این پایه و اساس هم حرکت می کند اما بر اساس وظیفه ملی و نیز خاصیت بی طرفی از هر گونه جریان تشکیلاتی موجود , دفاع از مظالم موجود بر علیه فعالین ملی درون هر جریان سیاسی از طرف حاکمیت نژادپرست فارس ایران را به شدت محکوم می کند .

یادآوری این نکته هم ضروری است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اخیراً از ترس شدید قدرت گیری حرکت دمکراتیک و ملی آزربایجان جنوبی فشار مضاعفی بر علیه فعالین ملی اعمال کرده است . به طوری که چندی پیش دو نفر از فعالین مستقل در حرکت ملی آزربایجان به نامهای عباس ( اختای ) ولیزاده و مهدی کوخیان نیز به ترتیب به 8 و 1 سال حبس تعزیری به جرم کمک به زلزله زدگان منطقه قره داغ محکوم گشته اند .

براین اعتقاد هستیم که ادامه سیاستهای فشار مضاعف و غیر انسانی بر علیه فعالین ملی مدنی آزربایجان من جمله قرارهای غیر حقوقی فوق الذکر بر علیه رهبران یئنی گاموح و سایر فعالین ملی , خود گواهی مشروع به ورود ملت آزربایجان به حرکتهای رادیکالتر خواهد گشت هر چند که حرکت ملی آزربایجان همواره بر حرکت مدنی پافشاری می کند اما تغییر روند احتمالی در جریان سیاسی ملت آزربایجان بر علیه حاکمیت فاشیستی ایران حاصل سیاستهای غیر انسانی و احکام غیر قانونی حاکمیت بوده و تنها مقصر بوجود آمدن چنین شرایطی , جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فاشیستی فارس محور آن خواهد بود .

در پایان به حاکمیت راسیستی ایران هشدار جدی می دهیم در صورت ادامه این روند غیر انسانی و عدم بازبینی در احکام صادره در یک دادگاه بی طرف بر علیه فعالین ملی آزربایجان هر گونه عواقب حاصله از آن به پای حاکمیت دیکتاتور ایران نوشته خواهد شد .

« طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی »

شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392

 

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter