English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

در آستانه ساگرد قیام خونین خرداد 85 بیانیه طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی

ملت شریف و قهرمان آزربایجان ، فعالین راستین حرکت ملی

نزدیک به یک هفته به هفتمین سالگرد قیام خونین و تاریخی ملت آزربایجان بر علیه آپارتاید فارس باقیمانده است .

روز 1 خرداد 1385 یادآور قیام میلیونی و نقطه عطفی بزرگ در تاریخ مبارزات ملت مظلوم آزربایجان بر علیه سیاستهای راسیستی حاکمیت ایران است .

روزی که در آن میلیونها نفر در گوشه گوشه آزربایجان جنوبی به پا خواستند اما اعتراض مدنی و صلح آمیز آنان از طرف حاکمیت نژادپرست ایران به خاک و خون کشیده و دهها نفر شهید و صدها تن مجروح ، دستگیر و روانه زندان شدند .

اکنون هفت سال از آن تاریخ می گذرد و حرکت ملی آزربایجان جنوبی در طول این سالها دست خوش اتفاقات زیادی گشته است اگر چه در خرداد 85 حرکت ملی آزربایجان دارای سازماندهی و استراتژی مستحکمی نبود اما هم اکنون با گذشت 7 سال از آن وقایع ، حرکت ملی کم وبیش توانسته است خود را در بین ملت آزربایجان به عنوان تنهاترین آلترناتیو ممکن برای آزادی و رهایی ملتمان از حاکمیت موجود و نیز رسیدن به آرامش و آسایش و رفاه اجتماعی – ملی مطرح کند .

گرچه معتقدیم در طول مسیر پیموده از طرف جریانهای شکل گرفته در حرکت نواقص و گاهاً اشتباهاتی وجود داشته است که سبب گردیده نتوانیم بازده عالی از حرکت ملی آزربایجان را شاهد باشیم اما سیــل عظیم حرکت ملی همواره با فراز و نشیبهای آن در حال پیشروی بوده است .

مطرح کردن موضوع سالگرد قیام خرداد 85 در یک هفته مانده به آن گرچه شاید از نظر برخی زود باشد اما با توجه به شرایط موجود در منطقه و داخل ، بر آن شدیم تا جهت بازخورد افکار مختلف در حرکت در این زمان اقدام به مطرح کردن موضوع نمائیم .

عزیزان ، فعالین راستین ملی , آنچنان که شاهد اوضاع در داخل آزربایجان جنوبی هستید با توجه به وجود تحریمهای اقتصادی و تجرید حاکمیت ایران از مجامع بین المللی ، اوضاع اقتصادی ملت عزیزمان در داخل در بدترین شرایط ممکن است لذا نارضایتی از حاکمیت در تمامی ابعاد گرچه در اوج خود قرار دارد اما به نظر می رسد تضعیف بنیه اقتصادی و سرکوب شدید حاکمیت از جمله عواملی است که شاید فرصت اعتراض خیابانی در داخل آزربایجان در سالگرد قیام خرداد 85 را از ملتمان سلب کند .

لذا از آن نقطه نظر که این تاریخ و لزوم یادآوری آن در این شرایط حساس از اهم وظایف ملی هر آزربایجانی است طیف مستقل بار عظیم این وظیفه ملی را بر گردن آزربایجانیهای خارج از کشور می داند و از آنها می خواهد از هم اکنون با کنر گذاردن هر گونه اختلاف سلیقه ای و گروهی در جهت منافع ملی آزربایجان به صورت متحدانه سازماندهی شکل گیری تظاهراتی بزرگ در یکی از کشورهای خارجی را انجام دهند .

بی شک گذشته و تجربیات تلخ آن چراغ روشن آینده است فراموش نکنیم ما در زمانی نیستیم که کوچکترین زمان و فرصت فراروی برای خوشبختی و آزادی ملتمان را از دست دهیم .

برای شکل گیری تظاهراتی بزرگ و در خور نام و شان حرکت ملی آزربایجان همچنین نشان دادن روح بزرگ و اتحاد ملی پیشنهاد می کنیم :

الف ) همانگونه که می دانیم جناح بندیها و بدتر از آن انتخاب بایراقهای جناحی از طرف هر یک از جریانها و تشکلات سیاسی – ملی همواره همچون انگلی بزرگ در مقابل صفوف متحد و یکپارچه در حرکت ملی خود را بروز داده است . لذا پیشنهاد می گردد در صورت پذیرش و سازماندهی تظاهرات ساگرد قیام خرداد 85 تمامی تشکیلاتها و جریانات ملی فقط و فقط از سمبلهای تشکیلاتی و طیفی که شباهتی به پرچم ملی ندارد استفاده کنند . همچنین پیشنهاد ما این است من بعد در هر میتینقی ، پلاکارد معروف هواداران تراختور " south Azerbijan is not iran " به عنوان سمبل و پرچم اتحاد تا انتخاب یک سمبل و بایراق واحد مورد پذیرش عمومی , مورد استفاده قرار گیرد .

ب ) در صورت توافق جریانات ملی ، پیشنهاد می کنیم از هم اکنون یکی از کشورهای مرکزی اروپا به عنوان محل اعتراض انتخاب گردد . همچنین فغالین ملی در تورکیه به علت مشکلات موجود برای عدم خروج از این کشور می توانند مستقلانه در این کشور اقدام به سازماندهی آکسیون اعتراضی بکنند .

امیدواریم پیشنهاد طیف مستقل به عنوان جریانی بی طرف و مستقل در حرکت ملی از طرف تمامی جریانات ملی مورد قبول قرار گیرد . برای سربلندی و اتحاد در حرکت ملی دست تمامی جریانات ملی را می فشاریم و تمنا داریم حداقل در این تاریخ به خصوص ، تمامی اختلافات موجود را کنار گذاشته و فارغ از منافع تشکیلاتی تنها و تنها به منافع ملی و ملت آزربایجان بیاندیشند چرا که در نبود آزادی و سربلندی وطنمان وجود جناحبندیهای موجود تنها و تنها موضع گیری غیر عملی بیش نخواهد بود .

طیف مستقل بر خلاف داخل در خارج از کشور اگر چه سازماندهی به خصوص ندارد اما از همین بیانیه اعلام می داریم فعالین مستقل خارج از کشور در حد توان خویش آماده هر گونه همکاری و همفکری برای اجرای تظاهراتی در خور نام آزربایجان در سالگرد قیام خونین خرداد 85 هستند .

البته موضوع در داخل آزربایجان هم ، همچنان در حال بررسی است . فعالین ملی آزربایجان در پی تلاش برای شکل گیری تظاهرات در کلیه شهرهای آزربایجان جنوبی هستند و در صورت اجماع نظر عمومی حتماً فراخوانهایی برای حضور داده خواهد شد .

« طیف فعالین مستقل حرکت ملی آزربایجان جنوبی »

یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1392

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter