English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

فراخوان اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان برای روز 9 خرداد 92

آذوح: با توجه به بیانیه های فعالین ملی آزربایجان در تبریز، اورمیه و برخی از شهرهای دیگر ما جمعی از دانشجویان و فعالین ملی در شهر زنجان برخود وظیفه می دانیم ضمن حمایت از این بیانیه ها برای اعتراض به وضعیت کنونی اقتصادی و نیز خواسته های ملی آزربایجانیها در شهر زنجان فراخوان اعتراضی دهیم .

مردم عزیز و تورک زنجان

زنجانمان در طول یکصد سال گذشته همواره همچون قلعه ای استوار در مقابل تهاجمات فرهنگی فاشیست فارس قرار داشته است و در این راه هزینه های بسیاری را هم پرداخته است .

هنوز یادمان نرفته ، حکومت ملی و یکساله آزربایجان جنوبی به رهبری پیشوری فقید هنوز بوی خون دهها هزار شهید راه آزادی از خیابانهای زنجان نرفته است .

زنجان با تمام جراحات برداشته و روند آسمیله شدن ملت تورک آن اکنون زمزه های بیداری جوانان ملی اش شما ملت غیورمان را فریاد میزند . بوی بازگشت به خویشتن از گوشه گوشه شهر تاریخی و زیبای آزربایجان جنوبی به مشام می رسد .

ما دانشجویان دانشگاه زنجان با اینکه می دانیم پتانسیل جو ملی در زنجان همچون تبریز ، اورمیه ، اردبیل و سایر شهرهای شمالی آزربایجان جنوبی زیاد نیست اما امیدواریم روز 9 خرداد نقطه عطفی برای شروع اعتراضات ملی در زنجان باشد .

هدف و استراتژی ما از این فراخوان با توجه به جلساتی که با فعالین ملی در زنجان داشته ایم امنیتی کردن فضای شهر و آگاهی بخشی ملتمان به مسئله ملی و تبعیضات اجتماعی اقتصادی است . از این فراخوان از تمامی اقشار ملتمان می خواهیم با حضور در محل اعتراض نقشه شوم دشمنان آزربایجان را در یک اعتراض مدنی نقش بر آب کنند .

پنجشنبه می آییم تا به دشمن راسیست فارس نشان دهیم سعید متین پور تنها نیست می خواهیم نشان دهیم که او و دوستان زندانیش میلیونها انسان آرمانخواه به همراه دارد . زنجان به پا خیز که دیگر چیزی برای از دست دادنمان نمانده است به پاخیز زنجان ای سرزمین دلیران

روز اعتراض : پنجشنبه 9 خرداد 1392

ساعت : 17 ( 5 بعد از ظهر )

مسیرهای اعتراضی :

1 – بازار بزرگ زنجان ، خیابان امام ، میدان انقلاب

2 – خیابان امام ( غربی ) ، میدان انقلاب

3 – خیابانهای سعدی شمالی و جنوبی ، میدان انقلاب

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter